Tổng số người hiện tại là  

1. Giải thưởng

15.000

Giải số 1
10 Voucher 200.000đ

17.000

Giải số 2
6 Bình nước thể thao

20.000

Giải số 3
3 TAI NGHE BLUETOOTH


25.000

Giải số 4
3 Apple Watch

30.000

Giải số 5
3 Chỉ vàng

2. Thể lệ chương trình

Trong thời gian diễn ra chương trình (01/06/2021 - 31/07/2021), Cathay sẽ dựa theo tổng số hội viên tham gia Cathay Walker để tiến hành quay số những giải thưởng tương ứng
(1) Khi đạt cột mốc 15.000, Cathay sẽ quay 10 voucher điện tử trị giá 200.000.
(2) Khi đạt cột mốc 17.000, Cathay sẽ quay 10 voucher điện tử trị giá 200.000 và 6 bình nước thể thao.
(3) Khi đạt cột mốc 20.000, Cathay sẽ quay 10 voucher điện tử trị giá 200.000, 6 bình nước thể thao và 3 tai nghe thể thao bluetooth.
(4) Khi đạt cột mốc 25.000, Cathay sẽ quay 10 voucher điện tử trị giá 200.000, 6 bình nước thể thao, 3 tai nghe thể thao bluetooth và 3 Apple Watch.
(5) Khi đạt cột mốc 30.000, Cathay sẽ quay 10 voucher điện tử trị giá 200.000, 6 bình nước thể thao, 3 tai nghe thể thao bluetooth, 3 Apple Watch và 3 chỉ vàng.

Ghi chú:

- Đối tượng tham gia quay số là hội viên đăng nhập Cathay Walker và cập nhật bước chân thành công trong thời gian diễn ra chương trình (bao gồm Khách hàng & Người dùng).
- Các giải tai nghe thể thao bluetooth, Apple Watch và chỉ vàng chỉ dành riêng cho khách hàng. Khách hàng ở đây định nghĩa là bên mua bảo hiểm với hợp đồng còn hiệu lực.
- Vào ngày 02/08 Cathay sẽ tiến hành quay số để chọn ra những vị khách may mắn của chương trình. Kết quả chính thức của chương trình sẽ được công bố trên website cathaylife.com.vn

(*) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa