Chính sách bảo mật 

Đây là chính sách của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (“Cathay Life”) trong việc thu thập, tổng hợp và sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng thông qua trang web này. Cathay Life luôn tôn trọng quyền riêng tư của quý khách hàng và tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam.

Nguồn thông tin: Cathay Life có được thông tin của khách hàng thông qua việc khách hàng nhập thông tin liên hệ để yêu cầu hỗ trợ trên website này.

Cách thức lưu trữ:

 • Email: Dữ liệu cá nhân mà khách hàng cung cấp được gửi đến địa chỉ email hotline của Cathay Life nhằm mục đích trả lời các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng thông tin này sẽ được lưu giữ để thống kê.
 • Website: Ngay sau khi người sử dụng trang web này hoàn thành việc gửi thông tin cá nhân, các dữ liệu này sẽ được lưu tự động ngay trên trang web Quản trị của Cathay Life.

Sử dụng thông tin

 • Thông tin của Khách hàng được Cathay Life sử dụng để:
 1. Cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của Cathay Life và tập đoàn.
 2. Liên hệ với bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia, hiệp hội hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến việc giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, điều tra, giám định tổn thất hoặc các hoạt động khác liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho Quý khách
 3. Xác minh thông tin cá nhân của Quý khách.
 4. Liên hệ với chính phủ và các cơ quan điều hành theo yêu cầu của pháp luật.
 5. Thi hành các điều khoản và điều kiện đối với việc sử dụng trang web này.
 6. Tiến hành cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.
 • Cathay Life có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho:
 1. Nội bộ tập đoàn Cathay.
 2. Bất kỳ công ty hoặc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, đồng bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, luật sư, các nhà tư vấn tài chính, các chuyên gia, hiệp hội hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến việc giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, điều tra, giám định tổn thất hoặc các hoạt động khác liên quan đến các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho Quý khách. 
 3. Các nhà cung cấp dịch vụ cho Cathay Life liên quan đến việc duy trì và quản lý trang web này. 
 4. Chính phủ và các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật. 
 5. Cá nhân chịu trách nhiệm bảo mật hoặc những tổ chức kế thừa và chuyển nhượng hợp pháp của Cathay Life.

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân của Quý khách:

 1. Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách. 
 2. Sửa bất kỳ sai sót nào trong dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 3. Rút lại sự đồng ý của Quý khách về việc Cathay Life sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách. Tuy nhiên, nếu Quý khách không đồng ý để Cathay Life sử dụng sử liệu cá nhân của Quý khách, Cathay Life không thể liên hệ hoặc cung cấp cho Quý khách các dịch vụ bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan.
 4. Cathay Life tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin. Trong trường hợp Quý khách có thắc mắc về dữ liệu cá nhân của mình (bao gồm yêu cầu truy cập, hoặc sửa đổi thông tin về dữ liệu cá nhân), vui lòng liên hệ: 

Trung tâm chăm sóc khách hàng

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà The Center World, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (84-28) 6255 6393  – Fax: (84-28) 6255 6399

Cam kết bảo mật:

 • Cathay Life sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • Cathay Life cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Cathay Life có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các chính sách bảo mật của Cathay Life.

Chính sách bảo mật này là một phần của Điều khoản sử dụng trang web này, bằng việc sử dụng trang web này, chúng tôi xem như Quý khách đã chấp nhận các điều khoản đó.