Biểu mẫu

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Cathay Life Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

  • account_balanceNộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Cathay Life hoặc văn phòng chi nhánh Cathay Life gần nhất
  • supervisor_accountThông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách