Lãi suất công bố

Mã SP Sản phẩm Lãi suất theo năm công bố hàng tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C02 Thịnh Trí Thành Tài 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%            
C03 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Việt 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%            
C04 Thịnh Trí Thành Tài Bảo Gia 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%            
C05 Thịnh An Trường Thọ Bảo Gia 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%            
C06 Thịnh An Trường Thọ Tích Lũy 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%            
C10 Thịnh Vượng Bảo Gia Toàn Diện 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%            
C15 Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%            
C09 Bảo Hiểm Định Kỳ Ưu Đãi Cathay 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%            
C07 Thịnh An Tiết Kiệm Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%            
C08 Thịnh Trí Thành Tài Ưu Đãi 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%            
C11 Thịnh An Tiết Kiệm Toàn Diện 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%            
C12 Thịnh Trí Thành Đạt An Khang 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%            
C13 Bảo hiểm định kỳ vượt trội Cathay 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%            
C16 Thịnh An Bảo Toàn hỗn hợp 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%            
C14 Thịnh An Phúc Mỹ Bảo Toàn 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%            
C17 Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%            
C18 Thịnh Trí An Tâm Thành Tài 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%            
C19 Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%            
C21 Thịnh An Phú Quý Tài Lộc 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%