Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Cathay Life Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

  • account_balanceNộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Cathay Life hoặc văn phòng chi nhánh Cathay Life gần nhất
  • supervisor_accountThông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách

Stt

Biểu mẫu chung

Tải về

1

Giấy yêu cầu thay đổi (Mẫu A)_G1

cloud_download

2

Giấy hủy ngang Hợp Đồng_G4

cloud_download

3

Giấy yêu cầu thay đổi (Mẫu B)_G5

cloud_download

4

Giấy yêu cầu thay đổi chữ ký mẫu_G9

cloud_download

5

Giấy yêu cầu đăng ký tự động trích tiền chuyển khoản

cloud_download

6

Giấy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm_G2

cloud_download

7

Giấy yêu cầu chấm dứt tự động trích tiền chuyển khoản

cloud_download

8

Giấy yêu cầu giấy xác nhận đóng phí

cloud_download

9

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm_01H

cloud_download

10

Giấy uỷ quyền điều tra bồi thường

cloud_download