SN PHM

THÔNG TIN THAM KHO

THỊNH AN PHÚ QUÝ TÀI LC

Quy tc và Điu khon

Biu phí

THỊNH AN TÍCH LŨY CÁT TƯNG

Quy tc và Điu khon

Biu phí

THỊNH AN HOÀN MỸ

Quy tc và Điu khon

 Biu phí 

THỊNH AN TÍCH LŨY TRỌN ĐI ƯU VIT

QUYN LI CƠ BN

Quy tc và Điu khon

Biu phí

THỊNH AN TÍCH LŨY TRỌN ĐI ƯU VIT

QUYN LI NÂNG CAO

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM TAI NẠN CÁ NHÂN CATHAY

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM TAI NẠN CÁ NHÂN DÀNH CHO TR EM CATHAY

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM H TR VIN PHÍ DO TAI NẠN CATHAY

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM H TR VIN PHÍ CÁ NHÂN CATHAY

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM H TR T K CATHAY

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM H TR T B THU PHÍ

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM TAI NẠN CÁ NHÂN NÂNG CAO

Quy tc và Điu khon

Biu phí

BO HIM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CATHAY

Quy tc và Điu khon

 Biu phí 

Danh sách Bệnh viện

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ CATHAY

Quy tắc và Điều khoản – Lựa chọn cơ bản

Quy tắc và Điều khoản – Lựa chọn nâng cao

Biểu phí

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

THỊNH AN PHÁT

Quy tắc và Điều khoản

Biểu phí

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

BẢO HIỂM BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO 2021

Quy tắc và Điều khoản

Biểu phí

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CATHAY 2021

Quy tắc và Điều khoản (VN)

Quy tắc và Điều khoản (CN)

Biểu phí

Tài liệu giới thiệu sản phẩm (VN)

Tài liệu giới thiệu sản phẩm (CN)

Danh sách Bệnh viện hỗ trợ Bảo lãnh viện phí (VN) 

THỊNH AN ƯU VIỆT

Quy tắc và Điều khoản_I09

Quy tắc và Điều khoản_I10

Quy tắc và Điều khoản_RU1

Quy tắc và Điều khoản_RU2

Quy tắc và Điều khoản_RU3

Quy tắc và Điều khoản_RU4

Quy tắc và Điều khoản_RU5

Quy tắc và Điều khoản_RU6

Biểu phí

Tài liệu giới thiệu sản phẩm