Quy trình thẩm định

Giới thiệu chung

Với đội ngũ các chuyên viên thẩm định chuyên nghiệp và các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa, phương châm làm việc của chúng tôi là thực hiện đánh giá và lựa chọn rủi ro một cách chính xác nhằm đảm bảo sự công bằng đối với khách hàng, và nhằm duy trì sự ổn định trong kinh doanh của Công ty.

add_locationPhòng thẩm định của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay
Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP. HCM.
Địa chỉ Bệnh viện/Phòng khám liên kết

Để thực hiện kiểm tra sức khỏe cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm, hiện tại công ty chúng tôi liên kết với các bệnh viện/phòng khám, vui lòng vào liên kết sau để xem địa chỉ: Địa chỉ bệnh viện/phòng khám

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới

Một bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Đơn yêu cầu bảo hiểm.
  2. Báo cáo đại lý.
  3. Bảng minh họa hợp đồng.
  4. Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của Bên mua BH và Người được BH.
  5. Phiếu thu phí bảo hiểm đầu tiên + Phí bảo hiểm đầu tiên.

Ngày kế tiếp sau ngày đại lý nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm tại trung tâm dịch vụ khách hàng của công ty, phòng thẩm định sẽ bắt đầu công việc đánh giá rủi ro.

Sau khi hợp đồng được phát hành, đại lý phục vụ sẽ chuyển giao bộ hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng gồm:

  1. Hợp đồng bảo hiểm.
  2. Hóa đơn tài chính.
  3. Thư xác nhận bàn giao hợp đồng.

Khách hàng khi nhận bộ hợp đồng bảo hiểm từ đại lý sẽ ký xác nhận vào Thư xác nhận bàn giao hợp đồng. Thư xác nhận bàn giao hợp đồng có chữ ký của khách hàng sẽ được đại lý phục vụ chuyển giao về trung tâm dịch vụ khách hàng để hoàn tất qui trình cấp phát hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới.