Điều khoản sử dụng 

Vui lòng đọc kỹ những quy định bên dưới trước khi sử dụng Website này. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng không truy cập vào trang web. Bằng việc sử dụng hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang web này, quý khách xác nhận việc đồng ý với các điều khoản sử dụng và các sửa đổi hoặc bổ sung trong tương lai mà không có bất kỳ hạn chế nào.

 

1. Nội dung trang Web

Tất cả những thông tin được cung cấp trên website này đều có thể sẽ được thay đổi, cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước

Một số nội dung nhất định của trang web được cập nhật bởi các cá nhân mà không phải bởi Cathay Life và những trang web khác có thể được truy cập từ trang web này là toàn toàn độc lập với trang web này. Việc kết nối với bất kỳ trang web, thông tin về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trên trang web hoặc bất kỳ đường dẫn tới một cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ không, trong mọi trường hợp, được coi là sự công nhận, tài trợ hoặc liên kết đối với trang web của cá nhân hoặc tổ chức đó, hoặc sản phẩm, dịch vụ hay sự đóng góp của cá nhân hoặc tổ chức đó cho trang web này. Nếu quý khách quyết định truy cập vào các trang web liên kết, quý khách phải tự chịu mọi rủi ro và tự có biện pháp phòng chống các loại vi-rút hoặc các yếu tố gây hại khác.

Cathay Life sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện và độ tin cậy của bất kỳ nội dung, chức năng của trang web hoặc việc truyền tải thông tin từ trang web này đến với quý khách. Cathay Life không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc nội dung thiếu chính xác nào trong trang web này phát sinh từ những hậu quả ngoài ý muốn xảy ra khi việc cung cấp thông tin trên trang web bị gián đoạn, trì hoãn hoặc hư hỏng kéo dài do mất điện, mất Internet hoặc các tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Cathay Life.

Tất cả nhãn hiệu, tên thương mại, logo trên trang web đều là tài sản thuộc sở hữu của Cathay Life và việc sử dụng bất kỳ những hạng mục này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Cathay Life là không được phép. Mọi nội dung/ tư liệu trên trang web này bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ hình ảnh hay các tư liệu nghe nhìn đều được sở hữu, giám sát, quản lý  và/hoặc cấp phép bởi Cathay Life và được bảo vệ.  Nếu quý khách cần thêm thông tin liên quan tới nội dung của trang web, hoặc xin phép sử dụng, sao chép hay tái bản nội dung trang web, xin vui lòng liên hệ:

 

2. Sử dụng trang Web

Tất cả nội dung trang web chỉ mang tính chất thông báo dùng để tham khảo mà không cấu thành một chào mua hoặc bán sản phẩm hay dịch vụ của Cathay Life cũng như các văn phòng kinh doanh.

Cathay Life sẽ không giải đáp những vấn đề không liên quan đến nội dung trang web và các sản phẩm, dịch vụ của Cathay Life. Thông tin trên trang web không được dùng hoặc coi như nguồn tư liệu thay thế cho các nghiên cứu độc lập hoặc tư vấn mà quý khách có thể nhận được khi tham vấn trực tiếp với đại diện của công ty Cathay Life.

Khi truy cập vào trang web của Cathay Life, quý khách đã đồng ý miễn trừ Cathay Life khỏi bất kỳ hình thức khiếu nại nào từ quý khách và từ bên thứ ba dưới mọi hình thức thiệt hại, phí tổn, hành động, khiếu kiện, khiếu nại, bồi thường, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý), hoặc trách nhiệm mà Cathay Life phải gánh chịu có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website này hoặc do không tuân thủ bất kỳ nội dung nào trong bản Điều khoản Sử dụng này, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống.