I. Sơ đồ giải quyết quyền lợi bảo hiểm

II. Thụ lý

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm:
 1. Người yêu cầu: là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có quyền yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm, đồng thời phải cung cấp các hồ sơ cần thiết để Công ty thực hiện giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Nếu người yêu cầu dưới 18 tuổi, người giám hộ đương nhiên/ người giám hộ hợp pháp sẽ là người yêu cầu và cần cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ liên quan với người yêu cầu.
 3. Đối với trường hợp giải quyết quyền lợi thương tật: người được bảo hiểm là người yêu cầu.
 4. Đối với trường hợp giải quyết quyền lợi tử vong: Người thụ hưởng là người yêu cầu. Nếu Người thụ hưởng qua đời trước Người được bảo hiểm hoặc mất đi quyền thụ hưởng, khi đó quyền lợi tử vong được xem là di sản của Người được bảo hiểm và người yêu cầu là người đại diện hàng thừa kế của Người được bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam.
Thời gian yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Thời gian người yêu cầu đưa ra yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Quá thời hạn này, mọi yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm sẽ không được xem xét.

III. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Phân loại hồ sơ

Tuỳ theo các loại sự kiện bảo hiểm xảy ra khác nhau, đại lý sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn tất hồ sơ và gửi về Công ty theo bảng phân loại hồ sơ như sau:

A
Quyền lợi tử vong
 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bồi thường.
 2. Giấy tờ chứng minh tử vong:
  + Giấy chứng tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc
  + Trích lục tử vong (Bản chính hoặc bản sao công chứng)
 3. Hộ khẩu xóa tử của người được bảo hiểm (Bản sao công chứng)
 4. Hộ khẩu của người thụ hưởng (Bản sao công chứng)
 5. Thẻ tài khoản của người thụ hưởng (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 6. Hợp đồng bảo hiểm (Bản chính)- (Nếu Người được bảo hiểm chính tử vong)
 7. Giấy Ủy quyền cho công ty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 8. Sơ đồ  hiện trường, BB tai nạn, hồ sơ khám nghiệm tử thi pháp y, kết luận của công an hay phán quyết của tòa án - đối với quyền lợi tử vong do tai nạn
 9. Hồ sơ điều trị của khách hàng như giấy xuất viện, bệnh án, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm - đối với quyền lợi tử vong do bệnh
 10. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu công ty
B
Quyền lợi thương tật và mất tích
B.1 Trường hợp thương tật
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật cấp độ 1 Thương tật cấp độ 2 - cấp độ 7
 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH
 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH
 1. Kết quả giám định y khoa (bản chính)
 1. Kết quả giám định y khoa (bản chính)
 1. Hộ khẩu Người được bảo hiểm (NĐBH) (bản sao có công chứng)
 1. Hồ sơ chứng nhận sức khỏe của NĐBH (bản chính)
 1. Thẻ tài khoản của NĐBH (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 1. CMND của NĐBH (bản sao công chứng)
 1. Bộ HĐBH (bản chính)
 1. Thẻ tài khoản của NĐBH (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 1. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 1. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 1. Bệnh án và các chứng từ điều trị của bệnh viện (bản chính) BB hiện trường có xác nhận của Công an (nếu thương tật do tai nạn) (bản chính)
 1. Bệnh án và các chứng từ điều trị của bệnh viện (bản chính) BB hiện trường có xác nhận của Công an (nếu thương tật do tai nạn) (bản chính)
 1. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty
 1. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty
B.2 Trường hợp mất tích
 1. Đơn yêu cầu giải quyết QLBH.
 2. Bản tường trình việc mất tích (bản chính)
 3. Phán quyết cuối cùng của Toà án (bản chính)
 4. Giấy tờ chứng minh tử vong: - Giấy chứng tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc - Trích lục khai tử (Bản chính hoặc bản sao công chứng)
 5. Hộ khẩu xóa tử của NĐBH (bản sao có công chứng)
 6. Hộ khẩu tên người thụ hưởng (NTH) (bản sao có công chứng)
 7. Thẻ tài khoản của người thụ hưởng (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 8. Bộ HĐBH (bản chính - Nếu Người được bảo hiểm chính mất tích)
 9. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 10. BB hiện trường có xác nhận của Công an (bản chính)
 11. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu của công ty
C
Quyền lợi hỗ trợ nằm viện
 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bồi thường
 2. Giấy ra viện (bản chính)
 3. CMND của người thụ hưởng (bản sao)
 4. Thẻ tài khoản của người thụ hưởng (Bản sao - Nếu nhận tiền qua chuyển khoản)
 5. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 6. Sơ đồ hiện trường, BB tai nạn, Kết luận của công an hay phán quyết của tòa án – đối với trường hợp nằm viện do tai nạn. 
 7. Hồ sơ điều trị của khách hàng như bệnh án, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm.
 8. Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu công ty
D
Quyền lợi bệnh hiểm nghèo
 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bồi thường
 2. Hồ sơ chẩn đoán bệnh hiểm nghèo (bản chính) hoặc Hồ sơ chứng minh tình trạng sức khỏe NĐBH  ở giai đoạn cuối (bản chính)
 3. Hộ khẩu tên người thụ hưởng (NTH) (bản sao có công chứng)
 4. Thẻ tài khoản người thụ hưởng (NTH) (bản sao)- Nếu nhận tiền bằng chuyển khoản
 5. Giấy Ủy quyền cho Cty Cathay đi xác minh và thu thập thông tin có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ (bản chính)
 6. Hồ sơ điều trị của khách hàng như giấy xuất viện, bệnh án, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm.
 7. Sơ đồ  hiện trường, BB tai nạn, kết luận của công an hay phán quyết của tòa án (trường hợp nguyên nhân do tai nạn).
 8. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của công ty

Nộp hồ sơ

 1. Sau khi kê khai đầy đủ thông tin trong Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, người yêu cầu nộp đơn này cùng với toàn bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại quầy Trung tâm Dịch vụ khách hàng hoặc nhờ Tư vấn viên hỗ trợ.
 2. Đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: sau khi nhận hồ sơ, nhân viên phục vụ khách hàng chuyển tất cả hồ sơ về Phòng Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm để tiến hành thẩm định.

IV. Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm:

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Công ty sẽ nhanh chóng thẩm định và thông báo khách hàng kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm sớm nhất. Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm căn cứ theo điều khoản hợp đồng. Nếu quá thời hạn này và việc trì hoãn này do lỗi Công ty, Công ty sẽ tính lãi trên tổng số tiền thanh toán bằng với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm:
Người nhận quyền lợi bảo hiểm:

Theo điều khoản hợp đồng và tuỳ vào loại quyền lợi bảo hiểm, Cathay sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo các trình tự như sau:

 1. Người thụ hưởng: nhận quyền lợi bảo hiểm theo chỉ định trên Đơn yêu cầu bảo hiểm.
 2. Người được bảo hiểm: nhận Quyền lợi thương tật hoặc Quyền lợi nằm viện hoặc Quyền lợi bệnh hiểm nghèo.
 3. Người thụ hưởng tử vong cùng lúc hay trước Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm chưa chỉ định người Thụ hưởng mới; dựa vào văn bản phân chia di sản Công ty thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong cho người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm.
Phương thức thanh toán:
 1. Thanh toán bằng tiền mặt: người nhận quyền lợi bảo hiểm mang bản chính Chứng minh nhân dân đến quầy chi tiền tại Trung tâm phục vụ khách hàng. Giới hạn nhận tiền mặt: dưới 30 triệu đồng.
 2. Thanh toán qua uỷ nhiệm chi: trường hợp quý khách không thể đến các Trung tâm Dịch vụ khách hàng Cathay để nhận quyền lợi và quý khách cũng chưa mở tài khoản, quý khách có thể yêu cầu nhận bằng giấy chứng minh nhân tại chi nhánh ngân hàng gần nhất. (Ngân hàng IVB, ngân hàng Sacombank).
 3. Thanh toán qua chuyển khoản: dựa vào thông tin tài khoản của người nhận quyền lợi bảo hiểm đã được khách hàng ký tên và điền đầy đủ các chi tiết, Công ty chuyển khoản quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu của khách hàng.

V. Báo cáo bồi thường

Chi trả quyền lợi bảo hiểm:

Trong năm 2016-2017, Cathay đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 8.696.493.200 VNĐ. Số tiền này đã  góp phần hỗ trợ những mất mát về mặt tài chính và tinh thần, giúp Người được bảo hiểm và gia đình an tâm, đảm bảo cuộc sống trước những rủi ro không lường trước được.

Trong năm 2018, Cathay đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 10.641.175.200 VNĐ,

Trong năm 2019, Cathay đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền là 18.999.200.300 VNĐ

Thông tin chi tiết như sau:

Năm   Quyền lợi Số ca Số tiền chi trả (VNĐ)
2016   Tử vong & Thương tật 29 1.940.543.000
  Bệnh hiểm nghèo 8 534.506.000
  Nằm viện 799 1.161.381.000
2017   Tử vong & Thương tật 45 2.955.334.200
  Bệnh hiểm nghèo 5 405.000.000
  Nằm viện 1.411 1.699.729.000
2018   Tử vong & Thương tật 49 4.485.954.200
  Bệnh hiểm nghèo 25 2.592.385.000
  Nằm viện 2.528 3.562.836.000
2019   Tử vong & Thương tật 58 7.976.300.300
  Bệnh hiểm nghèo 54 5.338.494.000
  Nằm viện 4.995 5.684.406.000
                                                        TỔNG                    10.006 38.336.868.700