Thịnh An Phú Quý Đại Cát

Thời hạn hợp đồng thích hợp với kế hoạch tiết kiệm Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm thời hạn hợp đồng 5 năm

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm thời hạn hợp đồng 10 năm và 20 năm

Điều kiện tham gia

Thời hạn hợp đồng: 5 năm, 10 năm, 20 năm
Thời hạn đóng phí: Một lần, 5 năm, 15 năm
Giới hạn tuổi: Từ 0 đến 65 tuổi, 60 tuổi, 50 tuổi tương ứng với THHĐ 5 năm, 10 năm, 20 năm
Số tiền bảo hiểm: Tối thiểu: 30 triệu
Tối đa: 5 tỷ (≤ 3 tuổi); 16 tỷ (≥ 4 tuổi)

Vì sao bạn nên chọn

Thịnh An Phú Quý Đại Cát

img

Tích lũy tối ưu

Quyền lợi đáo hạn cao giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền lớn

Bảo vệ toàn diện

Quyền lợi bảo vệ gia tăng vượt trội, giúp bạn yên tâm trước rủi ro tai nạn

img

Tiết kiệm ưu việt

Thời gian hợp đồng đáp ứng các kế hoạch tiết kiệm ngắn hạn

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm khi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

"Công ty sẽ chi trả quyền lợi như sau:

 • Thời hạn hợp đồng 5 năm:
 • - 2 Năm hợp đồng đầu tiên: chi trả Phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên phí đã đóng.
  - Từ Năm hợp đồng thứ 3 trở đi: chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.
 • Thời hạn hợp đồng 10 năm:
 • - 3 Năm hợp đồng đầu tiên: chi trả Phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên phí đã đóng.
  - Từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi: chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.
 • Thời hạn hợp đồng 20 năm:
 • - 5 Năm hợp đồng đầu tiên: chi trả Phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên phí đã đóng.
  - Từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi: chi trả 100% Số tiền bảo hiểm."

Quyền lợi phụ trội khi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn

Công ty sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi đáo hạn

Vào ngày đáo hạn, Công ty chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm

Minh hoạ quyền lợi

SẢN PHẨM
Thịnh An Phú Quý Đại Cát

Tên khách hàng: Nguyễn Văn A

Tuổi khách hàng: 35 tuổi

Thuật ngữ về Bảo Hiểm Nhân Thọ

1. Bên Mua Bảo Hiểm

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Tổ chức: đơn vị được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cá nhân: người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Người được bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

3. Người thụ hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

4. Tai nạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

5. Ngày hiệu lực hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

6. Số tiền bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

7. Phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

8. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

9. Phí bảo hiểm chưa được hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

10. Tuổi bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

11. Năm hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

12. Bảo hiểm tạm thời

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

13. Nộp phí bảo hiểm tự động

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

14. Lãi suất công bố

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

15. Lãi suất công bố trung bình 12 tahnsg

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

16. Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

17. Thời gian cân nhắc

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

18. Thời gian gia hạn đóng phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

19. Giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

20. Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

Muốn được tư vấn về sản phẩm ?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Cathay Life sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

Nhập thông tin của bạn

Các sản phẩm tiết kiệm khác

Thịnh An Tích Lũy Đắc Lộc

Sản phẩm bảo hiểm cung cấp một giải pháp tài chính khôn ngoan giúp bạn yên tâm với hiện tại để vững tin hoạch định tương lai.

Thịnh An Phú Quý Tài Lộc

Đáp ứng nhu cầu tiết kiệm kết hợp bảo vệ gia tăng vượt trội, giải quyết các vấn đề tài chính từ ngắn hạn đến dài hạn. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn kết hợp quyền lợi hoàn lãi chênh lệch là giải pháp an toàn trong môi trường lãi suất biến động.

Thịnh An Phát

Sản phẩm bảo hiểm vừa giúp bạn tiết kiệm sinh lời, vừa bảo vệ bản thân trước các rủi ro cuộc sống.

Thịnh An Phú Quý Đại Cát

Phù hợp với những khách hàng đang có một khoản tiền nhàn rỗi và muốn có lãi suất sinh lời cao

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ