Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Cathay 2021 (2021國泰醫療保險)

Nhu cầu bảo vệ sức khỏe là một trong những nhu cầu cơ bản, quan trọng với tất cả mọi người. Nhu cầu đó phải ngày càng được đáp ứng nhanh hơn, rộng khắp hơn, và với một chất lượng tốt hơn. Hiểu được điều đó, bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Cathay 2021 mang đến cho bạn một giải pháp bảo vệ toàn diện, bao gồm hai chương trình bảo hiểm Bạch Kim và Kim Cương với các đặc điểm nổi bật.

健康保障是每個人的最基本和重要需求之一。 這種需求必須得到更快、更廣泛和更優質的服務。 根據這樣的需求,2021國泰醫療保險為您提供全面的保障方案,包括兩個具有特色的白金和鑽石保險計劃

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia: Từ 0 đến 65 tuổi
Tuổi gia hạn tối đa: 70 tuổi
投保年齡: 0 至 65 歲
最高續保年齡: 70歲

Vì sao bạn nên chọn

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Cathay 2021 (2021國泰醫療保險)

img

Hỗ trợ bảo lãnh viện phí

Viện phí sẽ được chúng tôi thanh toán trực tiếp tại các cơ sở y tế có liên kết với Cathay Life Việt Nam và Pacific Cross Việt Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam và Đài Loan.

住院費用直接理賠金折抵:保險計畫額度內住院費用將由越南國壽和Pacific Cross Vietnam附屬的醫療機構支付。

Tiếp cận với nền y học hàng đầu

Hỗ trợ chi phí tiến hành liệu pháp Proton (chữa trị ung thư ưu việt hơn các liệu pháp hiện hành trong nước), phẫu thuật cấy ghép tạng tại Đài Loan.

新進的醫療給付:台灣的質子治療(癌症治療優於目前國內療法)、和器官移植手術。

img

Không còn nỗi lo điều trị nội trú

Hỗ trợ điều trị nội trú với các chi phi như giường và phòng, chi phí phẫu thuật, phòng chăm sóc đặc biệt và các chi phí khác.

不再有住院醫療費後顧之憂:支持住院治療,包括床位和房間、手術費用、重症監護室等費用。

img

Bảo hiểm toàn diện

Tích hợp quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe ngay trong một sản phẩm.

綜合保險:將人壽保險和健康保險結合在一個產品中。

Quyền lợi bảo hiểm

icon

HẠN MỨC QUYỀN LỢI TỐI ĐA

Sản phẩm bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Cathay 2021 mang đến cho quý khách hai chương trình bảo hiểm với hai mức bảo vệ khác nhau. Các quyền lợi chính được thể hiện với mức bảo vệ tối đa của từng quyền lợi trong một năm hợp đồng.

Chương trình bảo hiểm Bạch Kim Kim Cương
1/ QLBH Điều trị nội trú Tối đa 1.2 tỷ /Năm hợp đồng Tối đa 1.8 tỷ /Năm hợp đồng
2/ QLBH tử vong 400 triệu 600 triệu
3/ QLBH phụ trội tử vong do tai nạn 200 triệu 300 triệu
icon

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NỘI TRÚ

Chương trình bảo hiểm Bạch Kim Kim Cương
Điều trị nội trú có phẫu thuật (Chi phí giường và phòng; phòng chăm sóc đặc biệt; phẫu thuật, các chi phí khác) 240 triệu/ lần nằm viện
Giường và phòng: Tối đa 4 triệu / ngày
360 triệu/ lần nằm viện
Giường và phòng: Tối đa 6,4 triệu / ngày
Điều trị nội trú không có phẫu thuật (Chi phí giường và phòng,phòng chăm sóc đặc biệt, các chi phí khác) 120 triệu/ lần nằm viện
Giường và phòng: Tối đa 4 triệu / ngày
180 triệu/ lần nằm viện
Giường và phòng: Tối đa 6,4 triệu / ngày
Dịch vụ xe cấp cứu 10 triệu /Năm hợp đồng 16 triệu /Năm hợp đồng
Cấy ghép nội tạng 600 triệu 900 triệu
Liệu pháp Proton 400 triệu 640 triệu
icon

最高給付限額

CATHAY 2021 年醫療保險產品為您提供兩種不同保障計劃別。 主要以合同年度內各項給付的最高保障額度顯示。

白金 鑽石
1/ 住院醫療費限額 最高1200 M/年 最高1800 M/年
2/ 身故保險金 400 M 600 M
3/ 意外身故保險金 200 M 300 M
icon

住院醫療限額

保險計劃 白金 鑽石
住院保險金(有手術)(床位和房間費用;特殊床位費用;手術、其他費用) 240 M/次
每日病房限額:4 M/日
360 M//次
每日病房限額:6.4 M/日
住院保險金(無手術)(床位和房間的費用,重症監護室,其他費用) 120 M/次
每日病房限額:4 M/日
180 M/次
每日病房限額:6.4 M/日
救護車服務 10M/年 16M/年
器官移植 600M 900M
質子治療 400M 640M

Minh hoạ quyền lợi

SẢN PHẨM
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Cathay 2021 (2021國泰醫療保險)

Tên khách hàng: Nguyễn Văn A

Tuổi khách hàng: 35 tuổi

Thuật ngữ về Bảo Hiểm Nhân Thọ

1. Bên Mua Bảo Hiểm

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Tổ chức: đơn vị được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cá nhân: người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Người được bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

3. Người thụ hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

4. Tai nạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

5. Ngày hiệu lực hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

6. Số tiền bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

7. Phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

8. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

9. Phí bảo hiểm chưa được hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

10. Tuổi bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

11. Năm hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

12. Bảo hiểm tạm thời

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

13. Nộp phí bảo hiểm tự động

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

14. Lãi suất công bố

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

15. Lãi suất công bố trung bình 12 tahnsg

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

16. Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

17. Thời gian cân nhắc

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

18. Thời gian gia hạn đóng phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

19. Giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

20. Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

Muốn được tư vấn về sản phẩm ?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Cathay Life sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

Nhập thông tin của bạn

Các sản phẩm khác

Thịnh An Tích Lũy Đắc Lộc

Hợp đồng có 2 lựa chọn thời hạn, thích hợp với nhiều kế hoạch ngắn hạn. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có

Thịnh An Phú Quý Tài Lộc

Đáp ứng nhu cầu tiết kiệm kết hợp bảo vệ gia tăng vượt trội, giải quyết các vấn đề tài chính từ ngắn hạn đến dài hạn. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn kết hợp quyền lợi hoàn lãi chênh lệch là giải pháp an toàn trong môi trường lãi suất biến động.

Thịnh An Hoàn Mỹ

Phụ nữ hiện đại vừa phải lo xây dựng kinh tế vừa phải lo chu toàn cuộc sống gia đình đồng nghĩa với việc thời gian chăm sóc cho bản thân ngày càng hạn hẹp. Hiểu được nỗi lo

Thịnh An Phú Quý Tài Lộc

Đáp ứng nhu cầu tiết kiệm kết hợp bảo vệ gia tăng vượt trội, giải quyết các vấn đề tài chính từ ngắn hạn đến dài hạn. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn kết hợp quyền lợi hoàn lãi chênh lệch là giải pháp an toàn trong môi trường lãi suất biến động.

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ