Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp

Đồng hành cùng Doanh nghiệp tạo đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực bằng cách gia tăng chính sách phúc lợi nhân viên thông qua giải pháp bảo hiểm kết hợp tích lũy toàn diện.

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia: 18 ~ 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm: 10 năm - 20 năm
Thời hạn đóng phí: 1 lần - 20 năm
Thời hạn đóng phí cơ bản bắt buộc: 1 lần - 3 năm HĐ đầu tiên
Định kỳ đóng phí: 1 lần - Tháng/ Quý/ Nửa năm/ Năm

Vì sao bạn nên chọn

Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp

img

Lợi ích tài chính

Mang lại cho nhân viên những lợi ích tài chính thông qua Giá trị tài khoản đáng kể, được sử dụng như một khoản thưởng cho lòng trung thành và sự cống hiến của họ, hoặc một khoản tiền tích lũy cho kế hoạch về hưu trong tương lai

img

Linh hoạt lựa chọn

Cung cấp sự linh hoạt trong việc lựa chọn gói bảo hiểm với các quyền lợi cơ bản, hạn mức bảo hiểm có thể được điều chỉnh theo các nhóm nhân viên, đáp ứng như cầu đa dạng của Doanh nghiệp

img

Tối ưu hóa chi phí

Phí bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được xem xét là chi phí hợp lý được khấu trừ khi quyết toán Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Quyền lợi bảo hiểm

icon

Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

- Kế hoạch bảo hiểm cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

- Kế hoạch bảo hiểm nâng cao:
(+) Người được bảo hiểm dưới 70 tuổi: Tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản
(+) Người được bảo hiểm từ đủ 70 tuổi trở lên: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

icon

Thưởng Duy Trì Hợp Đồng

Đối với sản phẩm đóng phí định kỳ, nếu đáp ứng điều kiện nhận thưởng, khoản thưởng sẽ được chi trả trực tiếp vào Giá trị tài khoản mỗi 5 Năm hợp đồng như sau:
- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 5: 15% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất
- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 10: 25% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất
- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 15: 35% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất
- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 20: 50% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

icon

Đáo hạn

Công ty chi trả 100% Giá trị tài khoản của Hợp đồng bảo hiểm khi kết thúc Thời hạn hợp đồng.

icon

Đầu tư tích lũy

Dòng tiền sinh lợi an toàn và hiệu quả với lãi suất không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu.

Minh hoạ quyền lợi

SẢN PHẨM
Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp

Tên khách hàng: Doanh nghiệp A

Người được bảo hiểm: Nguyễn Văn B (nhân viên)

Tuổi: 30 tuổi

Giới tính: Nam

Thuật ngữ về Bảo Hiểm Nhân Thọ

1. Bên Mua Bảo Hiểm

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Tổ chức: đơn vị được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cá nhân: người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Người được bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

3. Người thụ hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

4. Tai nạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

5. Ngày hiệu lực hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

6. Số tiền bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

7. Phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

8. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

9. Phí bảo hiểm chưa được hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

10. Tuổi bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

11. Năm hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

12. Bảo hiểm tạm thời

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

13. Nộp phí bảo hiểm tự động

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

14. Lãi suất công bố

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

15. Lãi suất công bố trung bình 12 tahnsg

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

16. Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

17. Thời gian cân nhắc

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

18. Thời gian gia hạn đóng phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

19. Giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

20. Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

Muốn được tư vấn về sản phẩm ?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Cathay Life sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

Nhập thông tin của bạn

Các sản phẩm đầu tư khác

Thịnh An Ưu Việt

Mang đến một kế hoạch tài chính linh hoạt, toàn diện, đáp ứng từng nhu cầu và mục tiêu khác nhau của Khách hàng

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ