Bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo vệ, an tamm chăm lo sức khỏe cho bản thân và gia đình trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem tài liệu giới thiệu sản phẩm

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia: Từ 30 ngày Tuổi đến 65 Tuổi
Thời hạn bảo hiểm: Đến 75 tuổi
Thời hạn đóng phí: bằng Thời hạn bảo hiểm
Thời gian đóng phí bắt buộc: Bắt buộc trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên và linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi
Định kỳ đóng phí: Tháng/ Quý/ Nửa năm/ Năm

Vì sao bạn nên chọn

Bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

img

Hỗ trợ chi phí điều trị

Hỗ trợ chi phí điều trị đối với trường hợp khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo

img

Tối ưu quyền lợi

Bảo vệ trước nhiều bệnh hiểm nghèo với Quyền lợi bảo hiểm tối ưu và toàn diện

Quyền lợi bảo hiểm

icon

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm

Chi trả 50% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi Người được bảo hiểm
(*) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

icon

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

100% Số tiền bảo hiểm, khấu trừ Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm đã chi trả trước đó (nếu có)
(*) Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ chấm dứt hiệu lực khi quyền lợi được chi trả

icon

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo chi phí lớn

25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi Người được bảo hiểm
(*) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

icon

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em

25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi NĐBH
(*) Áp dụng khi Người được bảo hiểm dưới 18 Tuổi
(**) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

icon

Quyền lợi Biến chứng tiểu đường

25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu mỗi Người được bảo hiểm
(*) Chi trả 1 lần duy nhất trong suốt Thời hạn bảo hiểm

Minh hoạ quyền lợi

SẢN PHẨM
Bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2022 ( đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Tên khách hàng: Lê Văn E

Tuổi khách hàng: 15 tuổi

Thuật ngữ về Bảo Hiểm Nhân Thọ

1. Bên Mua Bảo Hiểm

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bảo hiểm, giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải kê khai và ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Tổ chức: đơn vị được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cá nhân: người từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đang cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

2. Người được bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

3. Người thụ hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

4. Tai nạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

5. Ngày hiệu lực hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

6. Số tiền bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

7. Phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

8. Ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

9. Phí bảo hiểm chưa được hưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

10. Tuổi bảo hiểm

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

11. Năm hợp đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

12. Bảo hiểm tạm thời

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

13. Nộp phí bảo hiểm tự động

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

14. Lãi suất công bố

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

15. Lãi suất công bố trung bình 12 tahnsg

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

16. Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

17. Thời gian cân nhắc

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

18. Thời gian gia hạn đóng phí

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

19. Giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

20. Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit.

Muốn được tư vấn về sản phẩm ?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Cathay Life sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất

Nhập thông tin của bạn

Các sản phẩm bổ trợ khác

Bảo hiểm bổ trợ Hỗ trợ nằm viện 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Giảm bớt gánh nặng viện phí với các Quyền lợi bảo hiểm thiết thực cho bản thân và gia đình.

Bảo hiểm bổ trợ Bệnh hiểm nghèo 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Với mong muốn nâng cao tầm quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cũng như san sẻ gánh nặng tài chính cho khách hàng điều trị bệnh hiểm nghèo.

Bảo hiểm bổ trợ Tử vong và Thương tật mở rộng do Tai nạn 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo hiểm tài chính trước các tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông công cộng.

Bảo hiểm bổ trợ Miễn đóng phí do Bệnh hiểm nghèo 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Đồng hành và chia sẻ nỗi lo về tài chính cùng gia đình trước mọi rủi ro bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bổ trợ Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 2022 (đính kèm sản phẩm bảo hiểm THỊNH AN ƯU VIỆT)

Sản phẩm giúp bạn nâng cao bảo vệ tài chính cho gia đình trên phạm vi bảo hiểm bao gồm rủi ro tử vong và rủi ro thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ