BÁC SĨ THẨM ĐỊNH

Tốt nghiệp Đại học Y khoa

46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm

31/12/2024

Mô tả công việc

  • Đánh giá rủi ro của khách hàng trước khi chấp nhận phát hành hợp đồng.
  • Tư vấn về y khoa cho phòng thẩm định và phòng giải quyết khiếu nại, bồi thường
  • Giám sát các kết quả kiểm tra y khoa từ các bệnh viện
  • Kiểm tra tổng quát các hệ thống hợp đồng ở các bệnh viện và tổng các khoản phí xét nghiệm hằng tháng
  • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Đại học Y khoa
  • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ
  • Tiếng Anh tốt
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 từ 08:30-17:30
  • Địa điểm làm việc : 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01
Tải CV
Chọn tập tin...

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG)

Phòng Nhân sự - Ms.Vy và Ms. Alisa

Thông tin liên hệ