NHÂN VIÊN BỒI THƯỜNG

Tốt nghiệp Đại học trở lên

46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

31/12/2024

Mô tả công việc

  • Xử lý và theo dõi các ca yêu cầu bồi thường từ khách hàng
  • Hỗ trợ và phối hợp với Điều tra viên, Chăm sóc khách hàng, tư vấn viên,…để đảm bảo tiến độ giải quyết bồi thường
  • Quản lý hồ sơ bồi thường
  • Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Có kinh nghiệm tại các Công ty Bảo hiểm Nhân thọ ở các vị trí liên quan như Bồi Thường, Thẩm định, Điều Tra.
  • Có kinh nghiệm tham gia thụ lý các trường hợp tử vong, CI, sức khỏe,….
  • Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 từ 08:30-17:30
  • Địa điểm làm việc : 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01
Tải CV
Chọn tập tin...

(PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, JPG, PNG)

Phòng Nhân sự - Ms.Vy và Ms. Alisa

Thông tin liên hệ