Bảo Hiểm Bảo Đảm Tín Dụng Cathay

Bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay là giải pháp giúp người đi vay và thân nhân hoàn toàn yên tâm với các khoản vay của mình.

Sản phẩm cũng giúp ngân hàng tránh được các rủi ro tín dụng và vẫn trọn vẹn đồng hành cùng với khách hàng vay tiền trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ.

Quyền lợi bảo hiểm

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí Đóng phí 1 lần
descriptionThời hạn hợp đồng 2 năm đến 15 năm.
vpn_keyTuổi tham gia bảo hiểm 18 ~ 65 (Trừ thời gian hợp đồng) tuổi

Minh họa Quyền lợi