Bảo hiểm Bệnh ung thư Cathay

Với tỷ lệ mắc Bệnh ung thư gia tăng mỗi năm, đây chính là mối lo lớn của người hiện đại. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư của Cathay sẽ giúp bạn giảm bớt lo âu với những quyền lợi ưu việt, mang lại sự chuẩn bị tốt nhất trước những rủi ro bất ngờ.

Đặc điểm Sản phẩm

Bảo vệ trước rủi ro mắc phải Bệnh ung thư

Hỗ trợ chi phí nếu phải nằm viện do tai nạn

Hỗ trợ tài chính cho gia đình khi chẳng may tử vong

Mức phí tham gia hấp dẫn cùng với nhiều lựa chọn quyền lợi

Quyền lợi bảo hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

LỰA CHỌN CƠ BẢN

LỰA CHỌN NÂNG CAO

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư

100% STBH

100% STBH

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn

50% STBH

50% STBH

Quyền lợi bảo hiểm tử vong không do Tai nạn

Không áp dụng

10% STBH

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do Tai nạn

Không áp dụng

0,1% STBH/ngày

(tối đa 10 ngày)

Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt do Tai nạn

Không áp dụng

0,1% STBH/ngày

(tối đa 7 ngày)

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia Từ 18 đến 50 tuổi
Loại nghề nghiệp 1, 2
Thời hạn hợp đồng

1 năm

Tự động tái tục tối đa 4 lần và sẽ không được tái tục sau 50 tuổi

Thời hạn đóng phí Bằng Thời hạn hợp đồng
Số tiền bảo hiểm 100 triệu, 200 triệu
Định kỳ đóng phí Hàng năm

Minh họa Quyền lợi