Bảo Hiểm Bổ trợ Tai Nạn Cá Nhân Nâng Cao

Sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo hiểm tài chính trước các tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông công cộng. Phù hợp với người thường xuyên đi lại, đối mặt với rủi ro tai nạn cao.

Đặc điểm Sản phẩm

Tăng cường bảo hiểm tài chính trước các tai nạn, đặc biệt là tai nạn giao thông công cộng

Phù hợp với người thường xuyên đi lại, đối mặt với rủi ro tai nạn cao

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi Tử vong / thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai Nạn:

Công ty chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Quyền Lợi phụ trội khi Tử Vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai Nạn:

400% Số tiền bảo hiểm khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng đường hàng không
200% STBH trong các trường hợp: Đang là hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng đường thủy hoặc đường bộ tại Việt Nam. Đang ở trong thang máy hoặc hỏa hoạn ở nơi công cộng tại Việt Nam.

Quyền lợi thương tật do tai nạn

5% đến 75% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi Bỏng do tai nạn

100% Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí Tái tục hàng năm
descriptionThời hạn hợp đồng 1 năm và được tái tục hàng năm
vpn_keyTuổi tham gia bảo hiểm 0 ~ 25 tuổi (trẻ em ), 0 ~ 65 tuổi (người lớn)
all_inclusiveGiới hạn số tiền bảo hiểm Tối thiểu: 100 triệu VND
Tối đa: 2 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với trẻ em. 5 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với người lớn.
date_rangeĐịnh kỳ đóng phí Trong thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính
Sau thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm

Minh họa Quyền lợi