Bảo Hiểm Bổ Trợ Tử Kỳ Cathay

Sản phẩm giúp bạn nâng cao bảo vệ tài chính cho gia đình.

Phạm vi bảo hiểm bao gồm rủi ro tử vong và rủi ro thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 

Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm chưa hưởng.

Đặc điểm Sản phẩm

Tăng cường mức bảo vệ tài chính

Phù hợp với Khách hàng đã tham gia các sản phẩm chính và muốn tăng cường thêm tính bảo vệ

Có thể đính kèm theo các sản phẩm chính có đặc tính tiết kiệm cao

Quyền lợi bảo hiểm

Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Công ty sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm chưa hưởng.

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí bằng với thời hạn hợp đồng
descriptionThời hạn hợp đồng 6 - 20 năm
vpn_keyTuổi tham gia hợp đồng Tối thiểu: 0 tuổi
Tối đa: 65 tuổi trừ thời hạn hợp đồng

Minh họa Quyền lợi