Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Cathay 2021 (2021國泰醫療保險)

Nhu cầu bảo vệ sức khỏe là một trong những nhu cầu cơ bản, quan trọng với tất cả mọi người. Nhu cầu đó phải ngày càng được đáp ứng nhanh hơn, rộng khắp hơn, và với một chất lượng tốt hơn. Hiểu được điều đó, bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Cathay 2021 mang đến cho bạn một giải pháp bảo vệ toàn diện, bao gồm hai chương trình bảo hiểm Bạch Kim và Kim Cương với các đặc điểm nổi bật như:

健康保障是每個人的最基本和重要需求之一。 這種需求必須得到更快、更廣泛和更優質的服務。 根據這樣的需求,2021國泰醫療保險為您提供全面的保障方案,包括兩個具有特色的白金和鑽石保險計劃,例如:

Đặc điểm Sản phẩm

Hỗ trợ bảo lãnh viện phí:

Viện phí sẽ được chúng tôi thanh toán trực tiếp tại các cơ sở y tế có liên kết với Cathay Life Việt Nam và Pacific Cross Việt Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam và Đài Loan.

住院費用直接理賠金折抵

保險計畫額度內住院費用將由越南國壽和Pacific Cross Vietnam附屬的醫療機構支付。

Tiếp cận với nền y học hàng đầu:

Hỗ trợ chi phí tiến hành liệu pháp Proton (chữa trị ung thư ưu việt hơn các liệu pháp hiện hành trong nước), phẫu thuật cấy ghép tạng tại Đài Loan.

新進的醫療給付

台灣的質子治療(癌症治療優於目前國內療法)、和器官移植手術。.

Không còn nỗi lo điều trị nội trú

Hỗ trợ điều trị nội trú với các chi phi như giường và phòng, chi phí phẫu thuật, phòng chăm sóc đặc biệt và các chi phí khác.

不再有住院醫療費後顧之憂:

支持住院治療,包括床位和房間、手術費用、重症監護室等費用。

Bảo hiểm toàn diện:

Tích hợp quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe ngay trong một sản phẩm.

綜合保險:

人壽保險和健康保險結合在一個產品中。

Quyền lợi bảo hiểm

HẠN MỨC QUYỀN LỢI TỐI ĐA

Sản phẩm bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Cathay 2021 mang đến cho quý khách hai chương trình bảo hiểm với hai mức bảo vệ khác nhau. Các quyền lợi chính được thể hiện với mức bảo vệ tối đa của từng quyền lợi trong một năm hợp đồng.

Chương trình bảo hiểm

Bạch Kim

Kim Cương

1/ QLBH Điều trị nội trú

Tối đa 1.2 tỷ /Năm hợp đồng

Tối đa 1.8 tỷ /Năm hợp đồng

2/ QLBH tử vong

400 triệu

600 triệu

3/ QLBH phụ trội tử vong do tai nạn

200 triệu

300 triệu

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NỘI TRÚ

Chương trình bảo hiểm

Bạch Kim

Kim Cương

Điều trị nội trú có phẫu thuật

(Chi phí giường và phòng; phòng chăm sóc đặc biệt; phẫu thuật, các chi phí khác)

240 triệu/ lần nằm viện

Giường và phòng: Tối đa 4 triệu / ngày

360 triệu/ lần nằm viện

Giường và phòng: Tối đa 6,4 triệu / ngày

Điều trị nội trú không có phẫu thuật

(Chi phí giường và phòng,

phòng chăm sóc đặc biệt, các chi phí khác)

120 triệu/ lần nằm viện

Giường và phòng: Tối đa 4 triệu / ngày

180 triệu/ lần nằm viện

Giường và phòng: Tối đa 6,4 triệu / ngày

Dịch vụ xe cấp cứu

10 triệu /Năm hợp đồng

16 triệu /Năm hợp đồng

Cấy ghép nội tạng

600 triệu

900 triệu

Liệu pháp Proton

400 triệu

640 triệu

 

最高給付限額

CATHAY 2021 年醫療保險產品為您提供兩種不同保障計劃別。 主要以合同年度內各項給付的最高保障額度顯示。

保險計劃

白金

鑽石

1/ 住院醫療費限額

最高1200 M/年

最高1800 M/年

2/ 身故保險金

400 M

600 M

3/ 意外身故保險金

200 M

300 M

 

住院醫療限額

保險計劃

白金

鑽石

住院保險金(有手術)

(床位和房間費用;特殊床位費用;手術、其他費用)

240 M/

每日病房限額:4 M/

360 M//

每日病房限額:6.4 M/

住院保險金(無手術)

(床位和房間的費用,

重症監護室,其他費用)

120 M/

每日病房限額:4 M/

180 M/

每日病房限額:6.4 M/

救護車服務

10M/年

16M/年

器官移植

600 M

900 M

質子治療

400 M

640 M

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia

Từ 0 đến 65 tuổi

Tuổi gia hạn tối đa

70 tuổi

 

投保年齡

0 65

續保年齡

70

Minh họa Quyền lợi