Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay

Với phí bảo hiểm cực kỳ ưu đãi, Bảo Hiểm Hỗ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay chia sẻ cùng bạn gánh nặng tài chính nhằm mang đến cho bạn và gia đình những dịch vụ y tế tốt nhất khi tai nạn không may xảy ra.

Đặc điểm Sản phẩm

Sản phẩm phụ với nhiều quyền lợi y tế trong trường hợp khách hàng không may bị tai nạn

Kết hợp cùng các sản phẩm khác để mang lại mang lại cho khách hàng sự bảo vệ toàn diện hơn

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng (bỏng)

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà

50% Số tiền hỗ trợ nằm viện trên mỗi ngày nằm viện (tối đa 120 ngày).

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt

Chi trả thêm 100% Số tiền hỗ trợ nằm viện cho mỗi ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt ngoài Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (tối đa 30 ngày).

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện

Xem thêm thông tin ở phần chú ý (*)

Ngày nằm viện 1-7 8-120
Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (trên mỗi ngày) 100% Số tiền hỗ trơ nằm viện 150%Số tiền hỗ trơ nằm viện

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí Tái tục hằng năm
descriptionThời hạn hợp đồng Tái tục hằng năm
vpn_keyTuổi tham gia bảo hiểm Tối thiểu: 0
Tối đa:
Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi).
Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi).
date_rangeĐịnh kỳ đóng phí Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính.
Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực).
all_inclusive Giới hạn số tiền bảo hiểm Tối thiểu: 100.000 VND.
Tối đa: 0,1% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay (Mã sản phẩm R01) hoặc sản phẩm Bảo hiểm tai nạn cá nhân nâng cao (Mã sản phẩm R07)
Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50.000 VND.

Minh họa Quyền lợi