Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cathay

Đây là sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro do tai nạn với mức phí rất ưu đãi.

Đặc điểm Sản phẩm

Tăng cường bảo hiểm tài chính rủi ro do tai nạn

Đặc biệt phù hợp với những người đã đi làm, thường xuyên đối mặt với các tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn

100% Số tiền bảo hiểm

Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn

Phần trăm Số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ thương tật

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí Tái tục hàng năm
descriptionThời hạn hợp đồng Tái tục hàng năm
vpn_keyGiới hạn tuổi của Người được bảo hiểm Tối thiểu: 0

Tối đa: Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi)
Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi)
all_inclusiveGiới hạn số tiền bảo hiểm Tối thiểu: 100 triệu VND.
Tối đa:
2 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với trẻ em.
5 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với người lớn.
Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50 triệu.
date_rangeĐịnh kỳ đóng phí Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính
Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực)

Minh họa Quyền lợi