Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay

Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em Cathay là sản phẩm bổ trợ duy nhất dành cho trẻ em trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay. 

Chung vai cùng bạn gánh vác trách nhiệm tài chính nhằm mang đến cho con cái sự chăm sóc tốt nhất ngay cả khi rủi ro chẳng may xảy ra, đặc biệt là tổn thương do phỏng.

Đặc điểm Sản phẩm

Sản phẩm bổ sung bảo vệ toàn diện cho trẻ em trước những rủi ro tai nạn, đặc biệt là do tai nạn phỏng

Sản phẩm có quyền lợi cao với mức phí thấp

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn

5 triệu VND

Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn

Phần trăm của 5 triệu VND tùy theo mức độ thương tật

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Do Tai Nạn

50.000 VND x Số ngày nằm viện (tối đa 60 ngày)

Quyền Lợi Hỗ Trợ Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng

50.000 VND x Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày)

Quyền Lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Nhà Sau Khi Nằm Viện Chăm Sóc Đặc Biệt Do Phỏng

25.000 VND x Số ngày nằm viện chăm sóc đặc biệt do phỏng (tối đa 60 ngày)

Quyền Lợi Tổn Thương Do Phỏng

Loại A: 1,5 triệu VND

Loại B: 0,75 triệu VND

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí Tái tục hàng năm
descriptionThời hạn hợp đồng Tái tục hàng năm
vpn_keyGiới hạn tuổi của Người được bảo hiểm Tối thiểu: 0
Tối đa: 13 tuổi (tái tục đến 22 tuổi)
date_rangeĐịnh kỳ đóng phí Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính
Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực)
all_inclusiveGiới hạn số tiền bảo hiểm (đơn vị bảo hiểm) Tối thiểu: 3 đơn vị bảo hiểm
Tối đa: 20 đơn vị bảo hiểm

Minh họa Quyền lợi