Thịnh An Phát

Lựa chọn kênh đầu tư hợp lý cho khoản tiền nhàn rỗi luôn là nỗi băn khoăn của nhiều người. Vì lí do đó, với tiêu chí " Tài chính bảo vệ, Đầu tư an toàn", Cathay ra mắt sản phẩm Thịnh An Phát nhằm đáp ứng nhu cầu về giải pháp đầu tư tài chính hiệu quả và bền vững, không chỉ giúp nhà đầu tư giai tăng lợi nhuận mà còn được bảo vệ tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống.

 

Đặc điểm Sản phẩm

Phù hợp cho kế hoạch đầu tư ngắn hạn

Lãi suất đầu tư đảm bảo cao

Quyền lợi bảo hiểm gia tăng trước rủi ro tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Đối với Sự kiện bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau: 

 

Đối với Thời hạn hợp đồng 3 năm: 

100% Số tiền bảo hiểm

 

Đối với Thời hạn hợp đồng 5 năm: 

Năm hợp đồng 1: 110% Phí bảo hiểm đã đóng

Năm hợp đồng 2: 120% Phí bảo hiểm đã đóng

Từ năm hợp đồng 3 trở đi: 100% Số tiền bảo hiểm 

 

Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong do Tai nạn hoặc Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn

Nếu Sự kiện bảo hiểm Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là do nguyên nhân Tai nạn, Công ty sẽ chi trả thêm 50% Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí Đóng phí một lần
Thời hạn hợp đồng 3 năm hoặc 5 năm
Tuổi tham gia bảo hiểm Từ 0 đến 65 tuổi

 

STBH

Tối thiểu: 100 triệu

Tối đa:

- Người được bảo hiểm <= 3 tuổi : 5 tỷ đồng

- Người được bảo hiểm > 3 tuổi : 16 tỷ đồng

Sản phẩm bổ trợ Không áp dụng đính kèm sản phẩm bổ trợ

Minh họa Quyền lợi