Thịnh An Phú Quý Đại Cát

Nhiều thời hạn hợp đồng thích hợp với nhiều kế hoạch tiết kiệm Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.

Đặc điểm Sản phẩm

Quyền lợi đáo hạn cao giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền lớn

Quyền lợi bảo vệ gia tăng vượt trội, giúp bạn yên tâm trước rủi ro tai nạn

Thời gian hợp đồng đa dạng, đáp ứng các kế hoạch tiết kiệm ngắn hạn và dài hạn

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Công ty sẽ chi trả quyền lợi như sau:

- Đối với thời hạn hợp đồng năm (05) năm Nếu sự kiện xảy ra trong hai (02) Năm hợp đồng đầu tiên: chi trả Phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên phí đã đóng. Nếu sự kiện xảy ra từ Năm hợp đồng thứ ba trở đi: chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

- Đối với thời hạn hợp đồng mười (10) năm Nếu sự kiện xảy ra trong ba (03) Năm hợp đồng đầu tiên: chi trả tổng phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên tổng phí đã đóng. Nếu sự kiện xảy ra từ Năm hợp đồng thứ tư trở đi: chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

- Đối với thời hạn hợp đồng hai mươi (20) năm Nếu sự kiện xảy ra trong năm (05) Năm hợp đồng đầu tiên: chi trả tổng phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên tổng phí đã đóng. Nếu sự kiện xảy ra từ Năm hợp đồng thứ sáu trở đi: chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong do Tai nạn hoặc Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn

Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm ngoài quyền lợi kể trên.

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí 1 lần, 5 năm, 15 năm
descriptionThời hạn hợp đồng 5, 10, 20 năm
vpn_keyTuổi tham gia bảo hiểm  
Thời hạn HĐ Tuổi
5 0~65
10 0~60
20 0~50

 

date_rangeSTBH Tối thiểu: 30 triệu, tối đa: 5 tỷ (tuổi≤03), 16 tỷ (tuổi≥04)
date_rangeSản phẩm bổ trợ 5 năm: không có sản phẩm bổ trợ.
10 năm: R01, R02, R03, R04, R07, CMR,R12
20 năm: R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, CMR, R12

Minh họa Quyền lợi

SẢN PHẨM THỊNH AN PHÚ QUÝ ĐẠI CÁT CHO ANH NGUYỄN VĂN A, 35 TUỔI
MỨC ĐÓNG PHÍ
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Sản phẩm bổ trợ