Thịnh An Phú Quý Tài Lộc

Sản phẩm linh hoạt với thời hạn từ 5 đến 20 năm giúp bạn giải quyết những vấn đề tài chính từ ngắn hạn đến dài hạn.

Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn kết hợp quyền lợi hoàn lãi chênh lệch là giải pháp an toàn trong môi trường lãi suất biến động.

Đặc điểm Sản phẩm

Số tiền bảo hiểm tăng 10% mỗi năm giúp giữ vững hạn mức bảo hiểm trước lạm phát

Sản phẩm hỗn hợp kết hợp toàn diện giữa bảo vệ tài chính và tiết kiệm

Cathay chi trả thêm quyền lợi Hoàn lãi chênh lệch trong môi trường lãi suất tốt

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng tại thời điểm Người được bảo hiểm xảy ra Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Số tiền bảo hiểm gia tăng bằng Số tiền bao hiểm nhân với hệ số tương ứng năm hợp đồng theo bảng sau* (xem bên dưới)

Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

Nếu Người được bảo hiểm Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn, Công ty sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Công ty sẽ chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch vào cuối mỗi năm hợp đồng. Quyền lợi được tính toán dựa trên Giá trị hoàn lại trung bình và phần vượt quá nếu có của trung bình 12 tháng lãi suất công bố và lãi suất tính phí sản phẩm

Quyền lợi đáo hạn

Vào ngày đáo hạn Hợp đồng, Công ty sẽ chi trả số tiền bảo hiểm tương ứng với Thời hạn hợp đồng: 5, 10, 15, 20 năm là 150%, 200%, 250%, 300% Số tiền bảo hiểm

Năm hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hệ số

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Năm hợp đồng

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hệ số

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

 

Điều kiện tham gia

description Thời hạn hợp đồng 5, 10, 15, 20 năm
attach_money Thời hạn đóng phí 5, 10, 15, 20 năm
vpn_key Tuổi tham gia Tuổi tối đa: 60, 55, 50, 45 tuổi tương ứng với 5, 10, 15, 20 năm hợp đồng
date_range Lãi suất tính phí 6,0%
all_inclusive Định kỳ đóng phí Hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm, hàng năm

Minh họa Quyền lợi

SẢN PHẨM THỊNH AN PHÚ QUÝ TÀI LỘC CHO ANH NGUYỄN VĂN B, 30 TUỔI

Sản phẩm bổ trợ