Thịnh An Tích Lũy Cát Tường

Tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu cho hoạch định tài chính tương lai. Lựa chọn phương pháp tiết kiệm an toàn và tối ưu trong thời gian dài mang đến sự an tâm sau này.

Đặc điểm Sản phẩm

Ưu đãi về phí hấp dẫn lên đến 3% dành cho khách hàng tham gia với số tiền bảo hiểm cao

Đảm bảo quỹ tiết kiệm ổn định trong suốt 20 năm đem lại sự an tâm cho khách hàng trong môi trường lãi suất đầy biến động

Đảm bảo chi trả tiền mặt hàng năm với tỉ lệ chi trả tăng dần cho mỗi 5 năm

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

- Đóng phí một lần: 120% Số tiền bảo hiểm;

- Thời hạn đóng phí 5/10/15 năm:

  • Trong thời hạn đóng phí: 110% Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí năm đã đóng;
  • Sau thời hạn đóng phí: 120% Số tiền bảo hiểm.
Quyền lợi tiền mặt hàng năm

Trả vào cuối mỗi năm hợp đồng dựa trên phần trăm Phí bảo hiểm định kỳ đóng phí năm được thể hiện theo bảng sau:

Năm hợp đồng

Thời hạn đóng phí

Một lần

5 năm

10 năm

15 năm

01 ~ 05

2%

5%

10%

15%

06 ~ 10

4%

10%

15%

20%

11 ~ 15

6%

15%

20%

25%

16 ~ 20

8%

20%

25%

30%

Ưu đãi Số tiền bảo hiểm cao

Tỷ lệ ưu đãi bảo hiểm (không áp dụng cho sản phẩm Đóng phí một lần) được xác định dựa trên hạn mức Số tiền bảo hiểm và Thời hạn đóng phí theo bảng sau:

Tỷ lệ ưu đãi phí

Số tiền bảo hiểm theo từng Thời hạn đóng phí

5 năm

10 năm

15 năm

1%

Từ 100 triệu đến dưới 150 triệu

Từ 200 triệu đến dưới 250 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 350 triệu

2%

Từ 150 triệu đến dưới 200 triệu

Từ 250 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 350 triệu đến dưới 400 triệu

3%

Từ 200 triệu trở lên

Từ 300 triệu trở lên

Từ 400 triệu trở lên

 

Quyền lợi phụ trội Tử vong/ TTTBVV do tai nạn

50% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi Đáo hạn

120% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện tham gia

description  Thời hạn hợp đồng 20 năm
attach_money  Thời hạn đóng phí Đóng phí một lần, 5/10/15 năm
vpn_key  Tuổi tham gia 0 – 50 tuổi
description  Số tiền bảo hiểm tối thiểu 20 triệu đồng

Minh họa Quyền lợi

SẢN PHẨM THỊNH AN TÍCH LŨY CÁT TƯỜNG CHO ANH NGUYỄN VĂN D, 30 TUỔI

Sản phẩm bổ trợ