Thịnh An Tích Lũy Đắc Lộc

Hợp đồng có 4 lựa chọn thời hạn, thích hợp với nhiều kế hoạch ngắn hạn. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.

Đặc điểm Sản phẩm

Đặc biệt phù hợp với những khách hàng đang có một khoản tiền nhàn rỗi, muốn có lãi suất sinh lời cao trong thời gian ngắn

Đóng phí chỉ 2 năm cho thời hạn bảo vệ 5 năm, 6 năm, 7 năm hoặc 8 năm

Quyền lợi bảo hiểm cao hơn đối với rủi ro do tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong do tai nạn hoặc Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm ngoài quyền lợi kể trên.

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí 2 năm
descriptionThời hạn hợp đồng 5, 6, 7, 8 năm
vpn_keyTuổi tham gia bảo hiểm 0 ~ 65 tuổi

Minh họa Quyền lợi

SẢN PHẨM THỊNH AN TÍCH LŨY ĐẮC LỘC CHO ANH NGUYỄN VĂN A, 30 TUỔI
MỨC ĐÓNG PHÍ
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Sản phẩm bổ trợ