Thịnh An Tích Lũy Hưng Nghiệp

Đồng hành cùng Doanh nghiệp tạo đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực bằng cách gia tăng chính sách phúc lợi nhân viên thông qua giải pháp bảo hiểm kết hợp tích lũy toàn diện.

Thời gian cập nhật: Ngày 24/03/2023

Đặc điểm Sản phẩm

LỢI ÍCH TÀI CHÍNH

Mang lại cho nhân viên những lợi ích tài chính thông qua Giá trị tài khoản đáng kể, được sử dụng như một khoản thưởng cho lòng trung thành và sự cống hiến của họ, hoặc một khoản tiền tích lũy cho kế hoạch về hưu trong tương lai.

LINH HOẠT LỰA CHỌN

Cung cấp sự linh hoạt trong việc lựa chọn gói bảo hiểm với các quyền lợi cơ bản, hạn mức bảo hiểm có thể được điều chỉnh theo các nhóm nhân viên, đáp ứng như cầu đa dạng của Doanh nghiệp

TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ

Phí bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên được xem xét là chi phí hợp lý được khấu trừ khi quyết toán Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Quyền lợi bảo hiểm

Đầu tư tích lũy

Dòng tiền sinh lợi an toàn và hiệu quả với lãi suất không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu.Dòng tiền sinh lợi an toàn và hiệu quả với lãi suất không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu..

Thưởng duy trì hợp đồng

Đối với sản phẩm đóng phí định kỳ, nếu đáp ứng điều kiện nhận thưởng, khoản thưởng sẽ được chi trả trực tiếp vào Giá trị tài khoản mỗi 5 Năm hợp đồng như sau:

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 5: 15% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 10: 25% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 15: 35% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 20: 50% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

Đáo hạn

Công ty chi trả 100% Giá trị tài khoản của Hợp đồng bảo hiểm khi kết thúc Thời hạn hợp đồng.

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

- Kế hoạch bảo hiểm cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

- Kế hoạch bảo hiểm nâng cao:

     (+) Người được bảo hiểm dưới 70 tuổi: Tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

     (+) Người được bảo hiểm từ đủ 70 tuổi trở lên: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia 18~65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 10 năm  20 năm
Thời hạn đóng phí Một lần 20 năm
Thời hạn đóng phí bảo hiểm cơ bản bắt buộc Một lần Bắt buộc trong ba năm hợp đồng đầu tiên
Định kỳ đóng phí Một lần Tháng/Quý/Nửa năm/Năm

 

Minh họa Quyền lợi