Thịnh An Ưu Việt

Kế hoạch tài chính và bảo hiểm toàn diện. An tâm trước mọi rủi ro của cuộc sống với sự kết hợp linh hoạt giữa sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ trợ giúp gia tăng bảo vệ cho bản thân và gia đình.

Đặc điểm Sản phẩm

ĐẢM BẢO

Bảo hiểm trọn đời với sự đảm bảo về lãi suất đầu tư và mức phí bảo hiểm không thay đổi.

TOÀN DIỆN

Bảo vệ tài chính trước mọi loại rủi ro trong cuộc sống. 

LINH HOẠT

Thiết kế linh hoạt và tối ưu, phù hợp với mọi nhu cầu bảo hiểm. 

Quyền lợi bảo hiểm

Đầu Tư Tích Lũy

Hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ Liên Kết Chung và không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu. 

Thưởng Duy Trì Hợp Đồng

Nếu đáp ứng điều kiện nhận thưởng, khoản thưởng sẽ được chi trả trực tiếp vào Giá trị tài khoản như sau: 

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 5: 25% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 10: 50% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 15: 75% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

- Ngày kỷ niệm năm lần thứ 20: 100% Phí bảo hiểm cơ bản năm nhất

Đáo hạn

Công ty chi trả 100% Giá trị tài khoản của Hợp đồng bảo hiểm khi kết thúc Thời hạn hợp đồng. 

Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Kế hoạch bảo hiểm Cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm ("STBH") và Giá trị tài khoản.

Kế hoạch bảo hiểm Nâng cao: 

- Nếu Người được bảo hiểm dưới 70 tuổi: tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản 

- Nếu Người được bảo hiểm từ đủ 70 tuổi trở lên: Chi trả theo Kế hoạch bảo hiểm Cơ bản. 

Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia Từ 30 ngày Tuổi đến 65 Tuổi
Thời hạn bảo hiểm Đến 99 Tuổi
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn bảo hiểm
Thời gian đóng phí bắt buộc Bắt buộc trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên và linh hoạt từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi
Định kỳ đóng phí Tháng/ Quý/ Nửa Năm/ Năm

Minh họa Quyền lợi