Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện

Sản phẩm Thịnh Vượng An Tâm Toàn Diện giúp bạn yên tâm vui sống hơn khi được bảo hiểm rủi ro trước 15 bệnh hiểm nghèo thường gặp nhất

15 bệnh hiểm nghèo bao gồm: nhồi máu cơ tim, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, đột quỵ, suy thận, ung thư, Liệt, ghép tạng chủ, phẫu thuật thay van tim, phẫu thuật động mạch chủ, bệnh Parkinson, bỏng nặng, u não lành tính, thiếu máu bất sản, sốt bại liệt, di chứng chấn thương sọ não.

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bào hiểm khi tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Công ty chi trả 200% Số tiền bảo hiểm nếu sự kiện xảy ra trong thời gian đóng phí hoặc 100% Số tiền bảo hiểm nếu sự kiện xảy ra sau thời gian đóng phí. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo và Quyền lợi tử vong ứng trước (nếu đã được chi trả) sẽ được khấu trừ trước khi chi trả quyền lợi này.

Quyền lợi bảo hiểm khi mắc bệnh hiểm nghèo

Nếu Người được bảo hiểm mắc một trong mười lăm bệnh hiểm nghèo nói trên, Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm để điều trị bệnh. Đồng thời, Hợp Đồng tiếp tục có hiệu lực và Công ty sẽ miễn phí bảo hiểm trong tương lai cho Hợp Đồng (không bao gồm Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung); tuy nhiên Phí bảo hiểm đã đóng sẽ không được hoàn lại.

Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch

Vào cuối mỗi năm hợp đồng trong suốt thời hạn đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Công ty chi trả Quyền lợi hoàn lãi chênh lệch, là số tiền tương ứng với số lãi tính trên giá trị hoàn lại trung bình của năm ở mức lãi suất vượt quá, nếu có, của lãi suất công bố trung bình 12 tháng so với lãi suất tính phí của hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi trường thọ

Vào ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi trường thọ bằng 100% Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi tử vong ứng trước

Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán là tình trạng sức khỏe ở Giai đoạn cuối thì Công ty sẽ chi trả 50% Quyền lợi tử vong gần nhất căn cứ vào yêu cầu của Bên mua bảo hiểm.

Quyền lợi đáo hạn đóng phí

Sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm, Công ty chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.

Điều kiện tham gia

attach_moneyThời hạn đóng phí 10, 20 năm
descriptionThời hạn hợp đồng Đến khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi
descriptionTuổi tham gia bảo hiểm 0 - 55 tuổi
all_inclusiveTuổi tối đa tại ngày đáo hạn hợp đồng 65 tuổi
date_rangeĐịnh kỳ đóng phí hàng tháng, hàng quí, hàng nữa năm, hàng năm

Minh họa Quyền lợi

Sản phẩm bổ trợ