Cam kết của Cathay Life

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhằm bảo vệ Khách hàng và gia đình trước những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Cathay Life giải quyết quyền lợi bảo hiểm một cách nhanh chóng nhất với sự quan tâm và đồng cảm cùng với quy trình đơn giản, dễ dàng, và chỉ yêu cầu những thông tin thực sự cần thiết.

Quy trình giải quyết quyền lợi

 • Cách thức nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp Hồ sơ trực tiếp tại các Địa điểm kinh doanh của Công ty.

 • Thời gian giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

  • Trường hợp đơn giản: 5 ngày làm việc
  • Trường hợp khác: không quá 30 ngày làm việc (nếu quá thời hạn 30 ngày làm việc và việc trì hoãn này do lỗi Công ty, Công ty sẽ trả thêm lãi trên tổng số tiền thanh toán theo quy định của Quy tắc điều khoản).
  Thời hạn bắt đầu tính kể từ ngày Công ty nhận được đầy đủ hồ sơ theo Quy tắc điều khoản sản phẩm liên quan.

Thụ lý hồ sơ

 • Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

 • Thời gian giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

  Thời hạn người yêu cầu đưa ra yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm là 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm (trừ trường hợp trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng).

Hồ sơ yêu cầu

 • Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 • Giấy tờ chứng minh sự kiện bảo hiểm.
 • Giấy tờ nhân thân của Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng.
 • Giấy Ủy quyền cho Công ty đi xác minh và thu thập thông tin (có xác nhận của UBND phường/xã nơi cư ngụ).
 • Các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu Công ty cho từng trường hợp cụ thể.

Phương thức thanh toán

 • Thanh toán bằng tiền mặt tại các Địa điểm kinh doanh của Công ty (chỉ áp dụng cho trường hợp chi trả tiền mặt dưới 30 triệu đồng).
 • Thanh toán qua kênh Ngân hàng (chuyển khoản, nhận tiền bằng CMND/ CCCD).

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ