Cơ chế tố giác

 • Mục đích tố giác

Tại Cathay, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và pháp lý trong mọi hoạt động. Do vậy, Cơ chế Tố giác được triển khai để thực hiện cam kết của Công ty về tăng cường quản trị và minh bạch, với mục tiêu chính là khuyến khích cung cấp thông tin về mọi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận liên quan đến hoạt động của Công ty.

Hành vi gian lận được định nghĩa là hành vi cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Cathay và/hoặc của khách hàng tại Cathay, hoặc cố ý vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Công ty.

Thông tin tố giác có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, thông tin tố giác bằng các ngôn ngữ khác sẽ không được xử lý.
 • Ai có thể tố giác?

  • Nhân viên của Cathay, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Cathay.
  • Cơ chế Tố giác không được sử dụng cho các mục đích vu khống, cố ý bôi nhọ người khác.
 • Cách thức tố giác

  Việc tố giác có thể được thực hiện bằng cách:

  • Gửi email tới địa chỉ: whistleblower@cathaylife.com.vn
  • Gửi thư đến Phòng Pháp lý, Tuân thủ và Kiểm soát nội bộ Địa chỉ: 46-48-50 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo vệ

  Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Cathay sẽ bảo mật mọi thông tin về người tố giác nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ