Biểu mẫu cho khách hàng

Quý khách vui lòng chọn mẫu biểu phù hợp, điền đầy đủ thông tin và gửi về Cathay Life Việt Nam theo một trong những phương thức sau:

  • Nộp trực tiếp Phiếu yêu cầu tại các văn phòng của Cathay Life hoặc văn phòng chi nhánh Cathay Life gần nhất
  • Thông qua đại lý phục vụ hợp đồng bảo hiểm của Quý khách
STT Biểu mẫu chung Tải về
1 Giấy yêu cầu thay đổi (Mẫu A)_G1 dowload
2 Giấy hủy ngang Hợp Đồng_G4 dowload
3 Giấy yêu cầu thay đổi (Mẫu B)_G5 dowload
4 Giấy yêu cầu thay đổi chữ ký mẫu_G9 dowload
5 Giấy yêu cầu đăng ký tự động trích tiền chuyển khoản dowload
6 Giấy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm_G2 dowload
7 Giấy yêu cầu chấm dứt tự động trích tiền chuyển khoản dowload
8 Giấy yêu cầu giấy xác nhận đóng phí dowload
9 Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm_01H dowload
10 Phụ lục 1 - Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm dowload
11 Giấy uỷ quyền điều tra bồi thường dowload
12 Giấy xác nhận đồng ý thay đổi hợp đồng bảo hiểm bằng giao dịch điện tử_GP dowload
13 Giấy đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm trực tiếp qua ngân hàng _ GB dowload

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ