Quy trình thẩm định

Giới thiệu chung

Với đội ngũ các chuyên viên thẩm định chuyên nghiệp và các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y khoa, phương châm làm việc của chúng tôi là thực hiện đánh giá và lựa chọn rủi ro một cách chính xác nhằm đảm bảo sự công bằng đối với khách hàng, và nhằm duy trì sự ổn định trong kinh doanh của Công ty.

Phòng Thẩm Định của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay
Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái,Quận 1, TP. HCM.

Địa chỉ Bệnh viện/Phòng khám liên kết

Để thực hiện kiểm tra sức khỏe cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm, hiện tại công ty chúng tôi liên kết với các bệnh viện/phòng khám, vui lòng vào liên kết sau để xem địa chỉ: Địa chỉ bệnh viện/phòng khám

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới

 • Một bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới bao gồm các giấy tờ sau:

  • Giấy Yêu cầu bảo hiểm.
  • Báo cáo Đại lý
  • Bảng minh họa hợp đồng.
  • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người phụ thuộc (nếu có)
 • Sau khi hợp đồng được phát hành, Đại lý phục vụ sẽ chuyển giao bộ hợp đồng bảo hiểm cho Khách hàng gồm:

  • Hợp đồng bảo hiểm giấy, đồng thời gửi email hợp đồng điện tử
  • Thư xác nhận bàn giao hợp đồng

Khách hàng khi nhận bộ hợp đồng bảo hiểm bản giấy từ Đại lý sẽ ký xác nhận vào Thư xác nhận bàn giao hợp đồng. Thư xác nhận bàn giao hợp đồng có chữ ký của khách hàng sẽ được Đại lý phục vụ chuyển giao về Trung tâm dịch vụ Khách hàng để hoàn tất quy trình cấp phát hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới.

Ngoài ra Khách hàng có thể chọn cách xác nhận bàn giao hợp đồng thông qua email hợp đồng điện tử, khi đó sẽ hoàn tất quy trình cấp phát hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới.

Địa điểm kinh doanh

Thông tin liên hệ