BẢN TIN CATHAY THÁNG 02/2023

Công ty Bảo Hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam là công ty Châu Á đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam vào năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 04/07/2008.  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, Cathay đã đạt được kết quả kinh doanh với tổng doanh thu phí 226 tỷ đồng.

Những năm gần đây hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) phát triển nhanh và có những đóng góp nhất định vào doanh thu phí của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Năm 2022 vừa qua, tỷ lệ phí hợp đồng khai thác mới (FYP) qua kênh bancassurance của Cathay chỉ chiếm 2%.

 

Về đối tác phối hợp: Cathay có quy trình lựa chọn đối tác khá gắt gao, cho nên tính đến thời điểm hiện tại Cathay chỉ ký kết hợp tác với ngân hàng IVB (Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina (Indovina Bank Ltd. - IVB) là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 21 tháng 11 năm 1990. Các bên liên doanh của IVB hiện nay là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Cathay United (Cathay United Bank – CUB) của Đài Loan.

 

Sản phẩm kết hợp giữa Cathay và ngân hàng IVB chủ yếu là:

  1. Sản phẩm Bảo hiểm tử kỳ (tức là sản phẩm tập trung bảo vệ rủi ro cho khách hàng đi vay)
  2. Sản phẩm Bảo hiểm hỗn hợp ngắn hạn từ 5 đến 8 năm. Sản phẩm Bảo hiểm hỗn hợp là sản phẩm truyền thống do đó phí khách hàng đóng vào và quyền lợi bảo hiểm được ghi rõ và ĐẢM BẢO trong suốt thời hạn tham gia.

 

Về sản phẩm Cathay đang kinh doanh chủ yếu là Sản phẩm Liên kết chung (UL), đối với sản phẩm này Cathay tập trung đầu tư vào trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo có thể chi trả lãi suất tốt nhất và không thấp mức lãi suất tối thiểu cam kết với khách hàng. Hiện tại thì sản phẩm UL chiếm khoảng 70% số lượng hợp đồng.

 

Dòng sản phẩm UL của Cathay đang kinh doanh khác biệt so với dòng liên kết đơn vị. Dòng sản phẩm liên kết chung luôn có một lãi suấttính vào giá trị hợp đồng của khách hàng, trong khi dòng sản phẩm liên kết đơn vị thì phần lợi nhuận dựa vào sự chênh lệch giá từ lúc mua đến hiện tại (như vậy có thể nói dòng sản phẩm liên kết đơn vị này là không có lãi suất đảm bảo).

 

Về đội ngũ tư vấn viên: Mô hình tư vấn viên toàn thời gian, kinh doanh theo hướng số hoá với mục tiêu 5% thị phần tổng phí của kênh tư vấn viên. Tổng số văn phòng kinh doanh lên con số 148, với đội ngũ tư vấn tài chính toàn thời gian hơn 4500 người.

 

Thị trường năm 2023 là một thách thức gay gắt đối với tất cả các ngành bảo hiểm nhân thọ và Cathay cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, tuy nhiên Cathay vẫn đang nỗ lực đưa đến những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong thời gian tới.