Bố cáo thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay – Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số 44GP/KDBH cấp bởi Bộ Tài Chính Việt Nam ngày 21/11/2007.

  • Địa chỉ: 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực, nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay – Việt Nam như sau:

  • Nội dung hoạt động: Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.
  • Thời gian hoạt động: Đến ngày 20/11/2057
  • Địa bàn hoạt động: Trên lãnh thổ Việt Nam

Thông báo thay đổi địa điểm đặt chi nhánh Đồng Nai như sau:

  • Địa điểm cũ: 42C Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  • Địa điểm mới: Tầng 9, tòa nhà Central Park Hotel, số 128/16 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2022