CATHAY LIFE VIETNAM GÓP QUỸ 10.000VNĐ VỚI MỖI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM MỚI THAM GIA TRONG THÁNG 6

Thực hiện chuỗi hoạt động kỷ niệm 13 năm thành lập Công ty, Cathay Life Vietnam thông báo chương trình hỗ trợ phòng chống COVID-19 dựa trên số lượng hợp đồng mới có hiệu lực.

* Nội dung chương trình:

- Với mỗi hợp đồng sản phẩm chính có hiệu lực từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021, Công ty sẽ trích ra một số tiền là 10.000 đồng cho mỗi hợp đồng này vào chương trình. Tổng số tiền trích ra sau ngày 30/06/2021 sẽ được tài trợ cho một quỹ phòng chống COVID-19 được nhà nước công nhận.

- Sản phẩm chính bao gồm tất cả sản phẩm thuộc các dòng ngoài dòng R (dòng sản phẩm phụ).

- Số tiền trích trên sẽ do Công ty trích riêng, không sử dụng từ nguồn phí bảo hiểm do khách hàng đóng vào, cũng như không ảnh hưởng lên doanh số và lương thưởng.

- Sau khi hết thời hạn đề cập trên, Công ty sẽ công bố tổng số tiền được trích ra.

Như vậy, với mỗi hợp đồng, khách hàng sẽ chung tay cùng Công ty giúp một sức nhỏ trong công tác giúp đỡ, gìn giữ sức khỏe cộng đồng. Điều này phù hợp với phương châm của Công ty là “Quyền lợi khách hàng trên hết, trách nhiệm xã hội cùng mang.