CHƯƠNG TRÌNH “CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP 2020”

Nhằm gia tăng chất lượng chăm sóc khách hàng của Công ty, Cathay trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình “Chăm sóc Khách hàng VIP 2020”.

 • Chương trình diễn ra từ ngày 24/04/2020 đến hết ngày 24/06/2020 với phiếu quà tặng ESTEEM trị giá hấp dẫn.

 • Sản phẩm tham gia khuyến mại: Tất cả các sản phẩm Bảo hiểm Nhân Thọ Khách hàng đã mua của Công ty BHNT Cathay Life Việt Nam từ năm 2017.

 • Áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân hoặc tổ chức tham gia sản phẩm.

 • Cơ cấu giải thưởng:

 • Tiêu chuẩn phí của Khách hàng VIP: Sẽ phụ thuộc vào Tổng phí bảo hiểm quy đổi đối với Phí bảo hiểm quy năm của sản phẩm chính. Các Tiêu chuẩn, Điều kiện nhận quà tặng và Giá trị quà tặng tương ứng được thể hiện theo bảng sau:

  Tiêu chuẩn

  Điều kiện

  Giá trị quà tặng

  Lam Ngọc

  Trong năm 2019, Tổng phí bảo hiểm quy đổi từ 60 triệu đồng trở lên.

   Voucher Esteem giá trị 500,000 đồng.

  Hồng Ngọc

  Trong hai năm (2018 và 2019), Tổng phí bảo hiểm quy đổi từ 120 triệu đồng trở lên, tối thiểu Tổng phí bảo hiểm quy đổi mỗi năm từ 60 triệu đồng trở lên.

  Voucher Esteem giá trị 1,000,000 đồng.

  Kim Cương

  Trong ba năm (2017, 2018 và 2019), Tổng phí bảo hiểm quy đổi từ 180 triệu đồng trở lên, tối thiểu Tổng phí bảo hiểm quy đổi mỗi năm từ 60 triệu đồng trở lên.

  Voucher Esteem giá trị 2,000,000 đồng.

Ghi chú: