CHƯƠNG TRÌNH “CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP 2022

Nhằm gia tăng chất lượng chăm sóc khách hàng của Công ty, Cathay trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình “Chăm sóc Khách hàng VIP 2022

Nhằm gia tăng chất lượng chăm sóc khách hàng của Công ty, Cathay trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình “Chăm sóc Khách hàng VIP 2022”.

 

  • Chương trình diễn ra từ ngày 26/04/2022 đến hết ngày 15/06/2022 với phiếu quà tặng ESTEEM trị giá hấp dẫn.
  • Sản phẩm tham gia khuyến mại: Tất cả các sản phẩm Bảo hiểm Nhân Thọ Khách hàng đã mua của Công ty BHNT Cathay Life Việt Nam từ năm 2018.
  • Áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân hoặc tổ chức tham gia sản phẩm.
  • Cơ cấu giải thưởng:
  • Tiêu chuẩn phí của Khách hàng VIP: Sẽ phụ thuộc vào Tổng phí bảo hiểm quy đổi đối với Phí bảo hiểm quy năm của sản phẩm chính. Các Tiêu chuẩn, Điều kiện nhận quà tặng và Giá trị quà tặng tương ứng được thể hiện theo bảng sau:

Tiêu chuẩn

Điều kiện

Ưu đãi

Lam Ngọc

Trong năm 2021, tổng phí bảo hiểm sản phẩm chính  đã đóng từ 70 triệu đồng trở lên.

Phiếu quà tặng giá trị 500,000 đồng.

Hồng Ngọc

Trong hai năm (2020 và 2021), tổng phí bảo hiểm sản phẩm chính  đã đóng từ 140 triệu đồng trở lên, tối thiểu phí bảo hiểm sản phẩm chính  đã đóng mỗi năm từ 70 triệu đồng trở lên.

Phiếu quà tặng giá trị 1,000,000 đồng.

Kim Cương

Trong ba năm (2019, 2020 và 2021), tổng phí bảo hiểm sản phẩm chính  đã đóng từ 210 triệu đồng trở lên, tối thiểu phí bảo hiểm sản phẩm chính  đã đóng mỗi năm từ 70 triệu đồng trở lên.

Phiếu quà tặng giá trị 2,000,000 đồng.

Ghi chú: