CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 11 CÙNG CATHAY

Trong tháng 6 này, Công ty BHNT Cathay Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất trong nhân dịp sinh nhật lần thứ 11 như một lời cảm ơn gửi đến Quý khách hàng đã, đang và sẽ gắn bó với Cathay.

Chương trình diễn ra từ ngày 01/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019 với nhiều quà tặng hấp dẫn và không giới hạn.

Đối tượng tham gia: Khách hàng[1] tham gia sản phẩm của Cathay và có ngày hiệu lực hợp đồng trong thời gian từ 01/06/2019 đến 30/06/2019.

Sản phẩm tham gia khuyến mại: Tất cả các sản phẩm đang bán của Cathay.

Thời gian chương trình: Từ ngày 01/06/2019 đến hết ngày 30/06/2019.

Điều kiện nhận ưu đãi:

Hợp đồng tham gia Chương trình phải có Ngày hiệu lực từ ngày 01/06/2019 đến ngày 30/06/2019 và Ngày phát hành trước ngày 16/07/2019. Ngày hiệu lực và Ngày phát hành được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm;

Hợp đồng tham gia thuộc danh mục Sản phẩm tham gia khuyến mại;

Hợp đồng không bị hủy (Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp đồng) trong Thời gian cân nhắc (21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng).

Cơ cấu giải thưởng:

Tổng phí BH đầu tiên (FP)[2]

Quà tặng[3]

30 triệu ≤ FP < 70 triệu

Phiếu quà tặng ESTEEM trị giá 100.000VNĐ

70 triệu ≤ FP < 120 triệu

Phiếu quà tặng ESTEEM trị giá 500.000VNĐ

120 triệu ≤ FP < 180 triệu

Phiếu quà tặng ESTEEM trị giá 2.000.000VNĐ

FP ≥ 180 triệu

  • Một (01) chỉ vàng cho mỗi 180 triệu FP
  • Với phần FP không đạt được 180 triệu FP tiếp theo: nhận thêm phiếu quà tặng ESTEEM có giá trị tương ứng với mỗi mức FP trên.

FP ≥ 900 triệu

Ngoài quà tặng tương ứng với mức FP trên, khách hàng được nhận thêm một (01) chỉ vàng cho mỗi 900 triệu FP.

 

Ghi chú:
[1] Chương trình áp dụng cho khách hàng Cá nhân và Tổ chức.
Ghi chú:

[2] Tổng phí bảo hiểm đầu tiên (FP) của tất cả hợp đồng trên cùng một Bên mua bảo hiểm và cùng một Tư vấn viên.

[3] Tham khảo www.esteemgift.vn để biết thêm thông tin chi tiết về phiếu quà tặng ESTEEM.