CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI “GIỚI THIỆU NGAY, NHẬN QUÀ HAY” KHI GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ TRỰC TUYẾN

Nhân dịp ra mắt giải pháp bảo hiểm bệnh ung thư trực tuyến, Cathay tổ chức chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng giới thiệu cho gia đình và bạn bè trải nghiệm các sản phẩm bảo hiểm của Cathay.

Nhân dịp ra mắt giải pháp bảo hiểm bệnh ung thư trực tuyến, Cathay tổ chức chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng giới thiệu cho gia đình và bạn bè trải nghiệm các sản phẩm bảo hiểm của Cathay.

- Thời gian chương trình: Từ nay đến hết ngày 31/12/2021

- Đối tượng tham gia: Tất cả hội viên (bao gồm Khách hàng & Người dùng chưa có hợp đồng)

- Kênh bán hàng: Trang web Bảo hiểm trực tuyến (https://www.cathaylife.com.vn/online-insurance)

- Sản phẩm áp dụng: Bảo hiểm Bệnh ung thư trực tuyến

- Giải thưởng: 50.000 VNĐ/lần giới thiệu thành công

- Cách thức tham gia:

Bước 1: Trên ứng dụng “Cathay Life Vietnam”, hội viên vào mục “Thông tin cá nhân” để xem và sao chép mã giới thiệu của mình (lưu ý là mỗi hội viên sẽ có mã giới thiệu khác nhau).

Bước 2: Hội viên giới thiệu gia đình, bạn bè mua sản phẩm “Bảo hiểm bệnh ung thư” tại trang web Bảo hiểm trực tuyến của Cathay và nhập mã giới thiệu vào ô mã giới thiệu.

Bước 3: Sau 21 ngày kể từ ngày người mua ký nhận hợp đồng trực tuyến thì mới được xem là giới thiệu thành công.

Ghi chú: Giải thưởng sẽ được thống kê hàng tháng và gửi đến tài khoản Cổng thông tin khách hàng của người giới thiệu dưới dạng voucher điện tử.