THÔNG BÁO DỪNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIDO GROUP (TIDO GROUP.,JSC)

Theo chiến lược và tình hình kinh doanh, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam trân trọng thông báo đến quý Khách hàng về việc dừng hợp tác phân phối bảo hiểm với đối tác: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIDO GROUP (TIDO GROUP.,JSC) kể từ ngày 01/06/2021 .