THÔNG BÁO DỪNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BRICS (BRICS)

Theo chiến lược và tình hình kinh doanh, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam trân trọng thông báo đến quý Khách hàng về việc dừng hợp tác phân phối bảo hiểm với đối tác: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BRICS (BRICS) kể từ ngày 01/10/2021 .