THÔNG BÁO NGƯNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE

Tiêu đề

Nội dung

Ngày hiệu lực

THÔNG BÁO NGƯNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE

Theo chiến lược và tình hình kinh doanh, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam trân trọng thông báo đến quý Khách hàng về việc ngưng hợp tác phân phối bảo hiểm với đối tác: CÔNG TY CỔ PHẦN BEST LIFE kể từ ngày 20/05/2019.

 

20/05/2019