THÔNG BÁO NGƯNG HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Tiêu đề

Nội dung

Ngày hiệu lực

THÔNG BÁO NGƯNG HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Theo chiến lược và tình hình kinh doanh, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam trân trọng thông báo đến quý Khách hàng về việc ngưng hợp tác phân phối bảo hiểm với đối tác: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) kể từ ngày 15/10/2019 .

 

 

15/10/2019