TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI – CÔNG VIỆC HOÀN TOÀN MỚI

Thay đổi để thích nghi - Thích nghi để phát triển!

Với xu hướng phát triển số hóa, cùng trong tình trạng thích nghi với nhịp sống “bình thường mới”, nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên dễ dàng tìm hiểu và tham gia ứng tuyển để trở thành một trong những thành viên ưu tú trong trong lĩnh vực kinh doanh tài chính - bảo hiểm, từ ngày 02/12/2021 Cathay Life VietNam chính thức ra mắt trang web tuyển dụng.

Cathay Life là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực toàn thời gian, cung cấp hệ thống đào tạo hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, vừa đào tạo vừa nhận được mức hỗ trợ tài chính cao. Giúp chuyên viên tích lũy kỹ năng tư vấn, cũng như kỹ năng tuyển dụng, xây dựng đội nhóm và nâng cao năng lực lãnh đạo để trở thành một quản lý có TÂM và có TẦM.

Chúng tôi chào đón mọi thành viên có cùng chí hướng, yêu thích lập nghiệp, chấp nhận thử thách và mong muốn phát triển lâu dài trong lĩnh vực tài chính -  bảo hiểm.

Bạn đã sẵn sàng! Khám phá ngay tại đây