Nhân Viên Lập Trình Hệ Thống

1. Job Description:

 • Lên kế hoạch, quản lý cơ sở dữ liệu và tập tin của máy chủ
 • Thiết lập và thực hiện cơ chế bảo mật cơ sở dữ liệu trên máy chủ
 • Lên kế hoạch quản lý máy chủ, phần cứng, phần mềm và các thiết bị ngoại vị
 • Kiểm soát an toàn máy chủ và các thiết bí ngoại vi

2. Job Requirements:

Học vấn: Đại học chuyên ngành liên quan 

Kinh nghiệm và kỹ năng:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
 • DBA: hiểu biết về DB2, UNIX, LINUX, WAS và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu
 • Network: hiểu biết về Internet, network, switch, router, AD, windows server system, ...
 • Ngoại ngữ: thông thạo tiếng Hoa hoặc tiếng Anh (ưu tiên tiếng Hoa)

Tính cách:

 • Chủ động và có tinh thần trách nhiệm
 • Kỹ năng giao tiếp và thực hiện công việc tốt
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc trong môi trường đa văn hóa tốt

3. Contact:

 • Email : hr@cathaylife.com.vn
 • Tel : (+84) 8 6 2556699
 • Fax: (+84) 8 6 255 6399