Nhân Viên Quản Lý Thu Phí Bảo Hiểm

1. Job Description:

 • Phiên dịch văn bản Hoa-Việt và ngược lại
 • Quản lý chứng từ, hồ sơ
 • Báo cáo về hiệu suất thu phí bảo hiểm
 • Các công việc liên quan đến việc nhập phí
 • Các công việc khác được giao

2. Job Requirements:

Học lực: Trình độ Cao Đẳng 

Kinh nghiệm và kỹ năng:

 • Thành thạo tiếng Hoa 4 kỹ năng 
 • Không yêu cầu kinh nghiệm. Tuy nhiên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan
 • Tỉ mỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc
 • Chịu được áp lực công việc
 • Thân thiện, hòa đồng, có tinh thần làm việc nhóm
 • Tác phong nhanh nhẹn

3. Contact:

 • Email : hr@cathaylife.com.vn
 • Tel : (+84) 8 6 2556699
 • Fax: (+84) 8 6 255 6399