Bác sỹ thẩm định

1. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Đánh giá rủi ro của khách hàng trước khi chấp nhận phát hành hợp đồng.

- Tư vấn về y khoa cho phòng thẩm định và phòng giải quyết khiếu nại, bồi thường

- Giám sát các kết quả kiểm tra y khoa từ các bệnh viện

- Kiểm tra tổng quát các hệ thống hợp đồng ở các bệnh viện và tổng các khoản phí xét nghiệm hằng tháng

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

 

2. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp Đại học Y khoa;

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ;

- Thời gian làm việc: 08:30-17:30 từ Thứ 2-Thứ 6

- Địa điểm: 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 01

 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

- Phòng Nhân sự - Ms.Vy

- SĐT: 028 6255.6699 (ext 5160)

- Email: maithaovy@cathaylife.com.vn hoặc hr@cathaylife.com.vn